Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
 Chương trình đào tạo: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
 Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành
 Mã ngành: 7810103
Trình độ đào tạo: Đại học
 Thời gian đào tạo: 4 năm
 Tổng số tín chỉ: 135
 Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20)

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

         Đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành có kiến thức chuyên môn toàn diện và chuyên sâu, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành từ cơ bản đến nâng cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề quản trị doanh nghiệp du lịch nói chung và doanh nghiệp nhà hàng – khách sạn nói riêng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Người học có kiến thức cơ sở toàn diện để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong ngành du lịch nói chung và quản trị doanh nghiệp du lịch nói riêng.

- Người học có kiến thức chuyên sâu về tổ chức, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nói chung và doanh nghiệp nhà hàng - khách sạn nói riêng.

- Người học có kiến thức nền tảng về các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn kinh doanh và quản trị du lịch.

- Người học có kỹ năng thực hành cơ bản đến nâng cao trong hoạt động nhà hàng - khách sạn;

- Người học có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị du lịch.

II. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để làm việc tại các vị trí:

         - Nhân viên, quản lý tại các bộ phận lễ tân, buồng (phòng), quầy bar, nhà hàng, sự kiện… của khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước.

         - Nhân viên, quản lý tại bộ phận kinh doanh, marketing, sales của khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước;

         - Khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn;

Chuyên viên tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam;

        - Chuyên viên các phòng, ban, trung tâm của ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch từ địa phương đến trung ương;

        - Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch.

III. CƠ SỞ THỰC TẬP VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

        Khách sạn Super Candle, Khách sạn Melia Ba Vì, Hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Vin Group, Khách sạn thuộc tập đoàn Sun Group, Hệ thống khách sạn Mường Thanh, khách sạn Lacasa, Khách sạn Novotel, công ty du lịch tàu biển Huyền Thoại Rồng, Khách sạn Habana Thái Nguyên, Khách sạn Kim Thái (Thái Nguyên), Khách sạn May Plaza (Thái Nguyên), Khách sạn The King (Thái Nguyên), Khách sạn Hoàng Mấm (Thái Nguyên), Khách sạn Dạ Hương (Thái Nguyên), Khách sạn Galaxy Thái Nguyên, Nhà hàng Sao Bắc, Nhà hàng Thái Việt, Nhà hàng Thái Việt Gia, Khách sạn Legend Hill Khách sạn Venus Tam Đảo……

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

      Văn phòng Khoa Du lịch (P.401 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

      Email: dulich@tnus.edu.vn

      https://www.facebook.com/tourismtnus

      TS. Chu Thành Huy – Trưởng Khoa (0945.374.116)

      TS. Đỗ Thị Vân Hương – Phụ trách Bộ môn Nhà hàng – Khách sạn (0917.758.595)

      ThS. Hoàng Thị Phương Nga – Phụ trách Bộ môn Lữ hành (0963.954.999)