Thư viện - Thiết bị trường học
Chương trình đào tạo: THƯ VIỆN - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
Ngành đào tạo: Thông tin - Thư viện
Mã ngành: 7320201
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Thư viện - Thiết bị dạy học trình độ cử nhân nhằm đào tạo các cán bộ Thư viện - Thiết bị dạy học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng tốt về nghiệp vụ Thư viện - Thiết bị dạy học, có kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện, thiết bị trong các trường học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

- Nắm vững kiến thức cơ sở về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong Thông tin Thư viện;

- Biết và hiểu được các kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, nhà nước và pháp luật, đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Kiến thức theo lĩnh vực

- Nắm được lịch sử, hiểu được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tài liệu, thông tin và thư viện nói riêng và ngành Thư viện - Thiết bị dạy học nói chung;

- Nắm được những kiến thức của khoa học tự nhiên như xác suất, logic,… trong xử lí các dữ kiện của khoa học xã hội, đặc biệt là khả năng sử dụng khoa học công nghệ trong xử lí các vấn đề liên quan đến Thư viện - Thiết bị dạy học;

- Nắm vững những kiến thức chung của khoa học xã hội như văn hóa, tâm lý, xã hội học, ngôn ngữ, lịch sử, văn học…để làm cơ sở nền tảng phát triển kiến thức Thư viện - Thiết bị dạy học.

* Kiến thức ngành

- Nắm được, hiểu rõ và biết cách triển khai nghiên cứu nhu cầu tin, người dùng tin và am hiểu cách thức tổ chức phục vụ người dùng tin với nhiều đối tượng khác nhau;

- Hiểu rõ được các phương pháp và cũng như các yêu cầu đối với tổ chức hoạt động của các hệ thống thư viện, hệ thống thông tin cụ thể;

- Có kiến thức chuyên sâu về năng lực thông tin để trở thành những những chuyên gia về tư vấn và hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin cho người dùng tin;

- Nắm được và hiểu rõ các các quy trình công việc, hoạt động chuyên môn, cơ cấu tổ chức, sản phẩm và dịch vụ, tiêu chuẩn và dây truyền thông tin tư liệu của một đơn vị cụ thể mà sinh viên tham gia thực tập.

- Nắm vững các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn của  thiết bị trường học;tổ chức quản lý và vận hành tốt các phòng thiết bị, phòng học bộ môn trong các trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường.

b. Về kỹ năng

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin.

- Biết cách xây dựng kế hoạch nghề nghiệp cho cá nhân trong lĩnh vực Thư viện - Thiết bị dạy học;

- Vận dụng thành thạo, linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực Thư viện - Thiết bị dạy học: thu thập, phân loại, xử lý, lưu trữ, phục vụ và khai thác thông tin, tài liệu, tổ chức quản lý, sử dụng, phục vụ thiết bị dạy học;

- Biết cách tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ phần cứng và phần mềm trong trong lĩnh vực Thư viện - Thiết bị dạy học;

- Biết tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học như xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu, trên cơ sở đó đưa ra nhưng đánh giá và những giải pháp cho hoạt động thực tiễn của Thư viện - Thiết bị dạy học.

- Thành thạo trong việc sử dụng máy tính cho các công việc văn phòng và tiếp cận thông tin trực tuyến;

- Nắm rõ các văn bản chỉ đạo của nhà nước về chuyên ngành Thư viện - Thiết bị dạy học;

- Có ý thức thường xuyên cập nhật thông tin về bối cảnh phát triển của ngành Thư viện - Thiết bị dạy học trong và ngoài nước;

- Kĩ năng phối hợp với giáo viên chuyên môn tổ chức giờ học thực hành của một số môn học;

- Kĩ năng quản lí thiết bị dạy học và sử dụng thiết bị phục vụ công tác dạy học trong trường THPT, THCS.

- Kĩ năng sử dụng các thiết bị dạy học để tiến hành các thí nghiệm phục vụ các bài dạy của các môn Vật lí, Hóa học, Địa lý, Sinh học, …

c. Về thái độ

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Thư viện - Thiết bị dạy học có thể làm cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị, cán bộ quản trị thông tin, cán bộ thư viện - thiết bị, tại:

- Các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học; các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

- Các Sở Giáo dục - Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Phòng Giáo dục - Đào tạo các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa - Thông tin của các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trung tâm thông tin, các viện nghiên cứu, viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Các thư viện thuộc loại hình thư viện công cộng: thư viện quốc gia; thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thư viện thành phố trực thuộc tỉnh, thư viện quận, huyện, thị xã.

- Các thư viện của lực lượng vũ trang.

- Các công ty phát hành sách và thiết bị trường học.

-  Làm chuyên viên, các cán bộ tại các trung tâm thông tin, văn phòng tại các công ty doanh nghiệp, làm quản trị thông tin trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

- Làm những công việc về marketing, có kỹ năng về giao tiếp, quan hệ công chúng hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành Thư viện - Thiết bị dạy học thông qua các chương trình tập huấn chuyên môn, các khóa đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

- Cán bộ tư vấn: Cô Hà Thị Thu Hiếu, SĐT: 0989388509

- Website của Khoa: http://khcb.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/khcb.tnus/

Thông tin ngành:

http://khcb.tnus.edu.vn/chi-tiet/3458-KHOA-KHOA-HOC-CO-BAN-GIOI-THIEU-2-NGANH-TUYEN-SINH-NAM-2018---TIENG-ANH-DU-LICH-VA-THONG-TIN--THU-VIEN

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-thong-tin-thu-vien-them-chuyen-nganh-moi-dinh-huong-dao-tao-nhung-can-bo-da-nang

Cựu sinh viên:

http://khcb.tnus.edu.vn/chi-tiet/2822-Truyen-hay---Guong-sang-On-lai-nhan-mua-tuyen-sinh--NGHE-THU-VIEN-CUA-EM

3.2. Đăng ký xét tuyển 

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.