Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
Chương trình đào tạo: TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Ngành đào tạo: Việt Nam học
Mã ngành: 7310630
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của ngành cử nhân Việt Nam học (chương trình Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam) là đào tạo nguồn nhân lực có năng lực vận dụng thành thạo vốn kiến thức tiếng Việt và văn hóa Việt Nam vào các hoạt động thương mại, du lịch, giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hội nhập, giao lưu quốc tế hiện nay.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

 Người học sẽ được trang bị trình độ tiếng Việt cơ bản và nâng cao để theo học chương trình Việt Nam học theo định hướng tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Hướng đến mục tiêu người học có thể vận dụng thành thạo vốn kiến thức tiếng Việt và văn hóa Việt Nam vào các hoạt động thương mại, du lịch, giảng dạy tiếng Việt quốc tế, người học sẽ được trang bị phương pháp nghiên cứu và kiến thức về văn hóa, ngôn ngữ và văn học Việt Nam trong bối cảnh châu Á cũng như kiến thức cơ bản về giảng dạy tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt trong du lịch, truyền thông. 

b. Về kỹ năng

 

Bên cạnh các kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong truyền thông, quảng cáo, du lịch và giảng dạy tiếng Việt, ngành cử nhân Việt Nam học (chương trình Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam) còn rèn luyện cho người học kỹ năng bổ trợ như kỹ năng tin học, kỹ năng sử dụng tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, kĩ năng hướng dẫn, quản trị du lịch, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng chụp ảnh và quay video để định hướng nghề nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

c. Về thái độ

- Giúp người học có thái độ trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn học, ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam và nhân loại; 

- Kiên định với ngành nghề đã chọn; khiêm tốn, cầu thị, chủ động, sáng tạo và trung thực trong công việc;

- Có thái độ khách quan, khoa học trong quá trình giải quyết các vấn đề thực tiễn;

- Không ngừng phấn đấu cho sự tiến bộ của bản thân và xã hội.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tốt nghiệp ngành cử nhân Việt Nam học (chương trình Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam), sinh viên có khả năng làm việc tại các vị trí như:

- Giáo viên giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại các trung tâm ngoại ngữ, các trường phổ thông và đại học;

- Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều phối du lịch;

- Phiên dịch viên, cộng tác viên các trung tâm dịch thuật, văn phòng công chứng;

- Nhà nghiên cứu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam;

- Nhân viên các văn phòng tư vấn, hợp tác quốc tế;

- Điều phối viên, nhân viên truyền thông, viết bài quảng cáo, bài PR sản phẩm cho các doanh nghiệp có hợp tác quốc tế với Việt Nam;

- Nhân viên văn phòng các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Việt Nam học (chương trình Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam) có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành Việt Nam học, giảng dạy Tiếng Việt, ngôn ngữ học ứng dụng.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Cán bộ tư vấn:  TS. Bùi Linh Huệ, SĐT: 0949310642; email: huebl@tnus.edu.vn

                        TS. Nguyễn Diệu Linh, SĐT: 0975190882; email: linhnd@tnus.edu.vn

Thông tin thêm:

- Website của Khoa: http://nnvh.tnus.edu.vn/

- Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/nnvh.tnus/

3.2. Đăng ký xét tuyển

 Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.