Toán học (Giảng dạy Toán học bằng tiếng Anh)

 

Chương trình đào tạo: ĐỊNH HƯỚNG GIẢNG DẠY TOÁN HỌC BẰNG TIẾNG ANH
Ngành đào tạo: Toán học
Mã ngành: 7460101
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 3,5 năm
Tổng số tín chỉ 125
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Toán, Vật lý, Hoá học (A00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

    Chương trình cử nhân Toán tiếng Anh trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, tin học; kiến thức cơ bản và nâng cao về tiếng Anh và Toán học. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng giảng dạy Toán bằng tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

a) Kiến thức chung

    Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng. Có thể vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

b) Kiến thức chuyên môn

   - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực Đại số và lý thuyết số và lĩnh vực Giải tích ứng dụng và Xác xuất Thống kê …

   - Sinh viên được trang bị các kiến thức về Đại số sơ cấp, Hình học (Hình học sơ cấp, Hình học Affine và Hình học Euclid, Hình học xạ ảnh …), Phương trình hàm, Phương trình Diophant và Bất đẳng thức;

   - Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về tiếng Anh, đặc biệt tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành Toán;

   - Trang bị cho sinh viên một số ngôn ngữ lập trình cơ bản và một số phần mềm Toán học hiện đại.

2.2. Về kỹ năng

a) Kỹ năng cứng

   - Có khả năng tư duy lôgic, tư duy thuật toán, có phương pháp tiếp cận các vấn đề thực tế một cách khoa học; có khả năng phân tích, lập mô hình, xử lý dữ liệu và đưa ra cách giải quyết các bài toán cơ bản và ứng dụng;

   - Có khả năng dạy Toán bằng tiếng Anh ở các trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học;

   - Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu toán học.

b) Kỹ năng mềm

   - Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp;

   - Có kỹ năng soạn thảo văn bản và trình bày các báo cáo;

   - Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

   - Giáo viên giảng dạy toán học bằng tiếng Anh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường quốc tế;

   - Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài nước;

   - Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học các chuyên ngành tương ứng hoặc liên thông với các ngành có liên quan ở các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

  - Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường phổ thông trên toàn quốc;

  - Các cơ quan sử dụng nhân lực sử dụng kiến thức Toán học trên toàn quốc.

IV. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Toán - Tin (P.214 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Trưởng Khoa: PGS.TS. Trương Minh Tuyên, SĐT: 0982.890.409

Trợ lý Công tác Tuyển sinh 2023: TS. Phạm Hồng Nam, SĐT: 0987.594.717

Số điện thoại: (02083.75.88.99 - Trong giờ hành chính) - 0989.82.11.99.

Email: namph@tnus.edu.vn

Website: http://toantin.tnus.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/toantin.tnus/

Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/