Vật lý ứng dụng
Chương trình đào tạo: VẬT LÝ ỨNG DỤNG
Ngành đào tạo: Vật lý
Mã ngành: 7440102
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Toán, Vật lý, Hoá học (A00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

  • Đào tạo cử nhân Vật lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trình độ lý thuyết và ứng dụng vững vàng để làm việc tốt trong các môi trường giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh cần đến kiến thức về Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Điện tử học, Quang học quang phổ, Vật lý nano...
  • Đào tạo những cử nhân có chuyên môn giỏi về lĩnh vực vật liệu tiên tiến: vật liệu điện tử, vật liệu cấu trúc nano, vật liệu điện từ, các vật liệu mới lai hóa các tính chất điện-từ-quang đáp ứng vào công các ngành công nghiệp cao trong thời đại 4.0.
  • Đặc biệt có năng lực phát triển các ứng dụng của Vât lý và công nghệ nano trong công nghiệp, nông nghiệp, xử lý môi trường, trong y sinh học. Có phương pháp tư duy khoa học, nhạy bén, năng động, đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

    1.2. Mục tiêu cụ thể

  • Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp; có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, hội nhập được trong các môi trường làm việc.
  • Có kỹ năng tiếp cận, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các vấn đề thuộc các chuyên ngành: Vật lý nano, công nghệ nano, Vật lý môi
  • Có kỹ năng sư phạm đáp ứng được công tác giảng dạy Vật lý tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các trường phổ thông trung học.
  • Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng; có trình độ tiếng Anh giao tiếp cơ bản, có vốn tiếng Anh chuyên ngành để có thể đọc, dịch tài liệu về vật lý; có khả năng cập nhật liên tục các kiến thức mới về chuyên ngành và nghề nghiệp nhằm nắm bắt kịp thời các nhu cầu và xu thế phát triển của thời đại.
  • Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác, từ đó đúc rút được những kinh nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt, nhiệt tình trong công việc.

2.  VỊ TRÍ VIỆC LÀM

  • Làm việc tại Viện nghiên cứu; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Kỹ thuật viên vận hành các thiết bị xét nghiệm tại các Bệnh viện (như chụp X-quang, siêu âm, chụp cắt lớp CT,..). Các cơ quan quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm, Các Trung tâm kiểm định, phân tích, quan trắc và đánh giá tác động môi trường; Công ty cung cấp thiết bị đo lường; Các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử trong và ngoài nước; Công ty tư vấn và cung cấp các trang thiết bị trong lĩnh vực y sinh; Công ty môi trường đô thị...
  • Làm công tác giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, THPT, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Thầy Nguyễn Xuân Ca, SĐT: 0985338855

Cô Lô Thị Huế, SĐT: 0988775199

Thông tin thêm:

- Website của Khoa: http://vatly.tnus.edu.vn/

3.2. Đăng ký xét tuyển

 Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.