ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN: CÔNG BỐ ĐIỂM NGƯỠNG XÉT TUYỂN ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên thông báo điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đại học chính quy đợt 1 năm 2018 theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia: