LƯU Ý VỀ MỐC THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018, thí sinh cần lưu ý một vài mốc thời gian quan trọng dưới đây, đặc biệt là mốc thời gian thay đổi nguyện vọng ĐKXT

Ngày 09/03/2018, Bộ GD-ĐT chính thức ban hành quy chế thi THPT quốc gia 2018.

Từ 1/4 đến 20/4/2018: Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Sau ngày 20/4 thí sinh không được thay đổi điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Hết ngày 20/5/2018: Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT.

Trước ngày 3/6/2018: thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Trước 17h00 ngày 18/7/2018: các trường ĐH, CĐ  tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh.

Ngày 25/6 - 27/6/2018: thí sinh tham dự thi THPT quốc gia 2018 .

Chậm nhất ngày 11/7/2018: công bố kết quả thi.

Chậm nhất ngày 15/7/2018: báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ.

Chậm nhất ngày 17/7/2018: Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Trước ngày 23/7/2018: Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường.

Từ 19/7 đến 17h00 ngày 26/7/2018: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến.

Từ 19/7 đến 17h00 ngày 28/7/2018: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT.

Trước 17h00 ngày 06/8/2018 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ 00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện): Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1.