Mẫu đơn, tờ khai

Các mẫu đơn, tờ khai trong tuyển sinh Đại học Khoa học 2023

► Phiếu đăng ký xét tuyển theo điểm thi: Tại đây

► Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT: Tại đây

► Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực: Tại đây

► Mẫu đơn tuyển thẳng: Tại đây

► Phiếu điều chỉnh bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Tại đây