Mẫu đơn, tờ khai

Các mẫu đơn, tờ khai trong tuyển sinh Đại học Khoa học 2021

► Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung theo điểm thi: tại đây

► Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT: tại đây

► Mẫu đơn tuyển thẳng: tại đây

► Phiếu điều chỉnh bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển: tại đây

► Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Đại học, CĐ, TC: tại đây