Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016.