Thông báo về việc xét tuyển bổ sung đợt 1 vào các ngành đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy năm 2020