TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN - KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2018

Thí sinh nhập Họ và tên đầy đủ sau đó nhấn nút TRA CỨU để nhận kết quả.

Danh sách thí sinh trúng tuyển vẫn đang tiếp tục được cập nhật