Công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
GĐ&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đề thi có nội dung trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12 và được điều chỉnh bám sát với nội dung tinh giản chương trình học kỳ II của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết tại đây