40 cấu trúc sẽ có trong mọi kỳ thì

40 cấu trúc sẽ có trong mọi kỳ thì

16/05/2017 13:48:29

Tỉ lệ các đáp án A, B, C D, ở đề thi minh hoạ lần 3 như thế nào?

Tỉ lệ các đáp án A, B, C D, ở đề thi minh hoạ lần 3 như thế nào?

16/05/2017 07:51:50

Công bố trọn bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017

Công bố trọn bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017

15/05/2017 15:58:41

Trách nhiệm của thí sinh trong kì thi THPTQG 2017

Trách nhiệm của thí sinh trong kì thi THPTQG 2017

10/05/2017 07:21:12

Thứ tự sắp xếp đề thi THPT quốc gia 2017

Thứ tự sắp xếp đề thi THPT quốc gia 2017

09/05/2017 07:24:41

​Môn toán: rèn tư duy giải quyết vấn đề để đạt điểm cao

​Môn toán: rèn tư duy giải quyết vấn đề để đạt điểm cao

08/05/2017 13:57:28

Chỉ chọn một đáp án không vi phạm quy chế nhưng có khả năng bị điểm liệt

Chỉ chọn một đáp án không vi phạm quy chế nhưng có khả năng bị điểm liệt

08/05/2017 07:04:55

Đề thi thử nghiệm lần đầu tiên được công bố theo dạng bài thi

Đề thi thử nghiệm lần đầu tiên được công bố theo dạng bài thi

05/05/2017 08:18:24

Môn tiếng Anh: cần luyện tập và phát triển kĩ năng đọc hiểu

Môn tiếng Anh: cần luyện tập và phát triển kĩ năng đọc hiểu

05/05/2017 08:15:43

Giữa tháng 5 sẽ công bố bộ đề thi thử nghiệm THPT

Giữa tháng 5 sẽ công bố bộ đề thi thử nghiệm THPT

03/05/2017 15:55:48

Sẽ thay đổi cách phân chia đáp án đúng để tránh đánh ‘bừa’ cũng được 2,5 điểm

Sẽ thay đổi cách phân chia đáp án đúng để tránh đánh ‘bừa’ cũng được 2,5 điểm

03/05/2017 07:31:19

Mỗi TS một mã đề khác nhau chứ không phải đề thi khác nhau

Mỗi TS một mã đề khác nhau chứ không phải đề thi khác nhau

03/05/2017 07:29:23

Thi THPT quốc gia 2017: Bí quyết thi trắc nghiệm môn Sử đạt điểm cao

Thi THPT quốc gia 2017: Bí quyết thi trắc nghiệm môn Sử đạt điểm cao

27/04/2017 09:18:11