Đăng ký trực tuyến xét tuyển theo học bạ THPT

Thí sinh đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY
Thí sinh tìm hiểu các ngành học TẠI ĐÂY
Thí sinh tìm hiểu cơ hội việc làm cho các ngành học TẠI ĐÂY

Ghi chú:

- Các bạn thí sinh điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu.

- Sau khi nhận được thông tin đăng ký, nhà trường sẽ phản hồi thông tin cho thí sinh chậm nhất 3 ngày làm việc.