HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2022

1. Hồ sơ xét tuyển thẳng dành cho nhóm đối tượng 1: theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, l khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh

Các đối tượng 1 theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, l khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh (thí sinh xem tại đây)

-      Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu 2.1);

-      Ít nhất MỘT trong các bản photocopy có công chứng sau: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

-      Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 (chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ).

Ghi chú:

-      Thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1 nộp hồ sơ qua các Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận, gửi toàn bộ hồ sơ về Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Khoa học: Phòng 107, Trung tâm Truyền thông, Đối ngoại và Tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, ĐT: 0989.82.11.99

-      Thời hạn thí sinh nộp hồ sơ cho các Sở Giáo dục và Đào tạo: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

-      Thời hạn các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cho trường: Trước 20/7/2022.

2. Hồ sơ xét tuyển thẳng dành cho nhóm đối tượng 2 gồm: theo điểm i, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh.

Các đối tượng 2 theo điểm i, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh (thí sinh xem tại đây)

-      Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu 2.1);

-      Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

-      Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

-      Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 (chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ).

-      Thời hạn các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cho trường: Trước 20/7/2022

3. Hồ sơ xét tuyển thẳng dành cho nhóm đối tượng 3 gồm:

3.1. Các đối tượng 3 theo Đề án của Trường Đại học Khoa học bao gồm:

-     Học sinh các Trường Chuyên; Trường năng khiếu Thể dục thể thao, nghệ thuật;

-     Học sinh học tại các trường THPT có kết quả học tập 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt học lực giỏi;

-     Học sinh là thành viên của đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia tất cả các môn và học sinh đạt giải các kỳ thi Khoa học kỹ thuật các cấp;

-     Học sinh có chứng chỉ quốc tế một trong các ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Đức...tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho      người Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);

-     Học sinh đạt giải tại các cuộc thi thể dục, thể thao, văn nghệ…chính thức cấp tỉnh, thành phố và tương đương. Học sinh được là vận động viên các cấp.

3.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

-      Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu 2.2);

-       Ít nhất MỘT trong các bản photocopy có công chứng sau: Học sinh các Trường Chuyên; Trường năng khiếu Thể dục thể thao, nghệ thuật; Học sinh học tại các trường THPT có kết quả học tập 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt học lực giỏi; Học sinh là thành viên của đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia tất cả các môn và học sinh đạt giải các kỳ thi Khoa học kỹ thuật các cấp; Học sinh có chứng chỉ quốc tế một trong các ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Đức... tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT); Học sinh đạt giải tại các cuộc thi thể dục, thể thao, văn nghệ… chính thức cấp tỉnh, thành phố và tương đương. Học sinh được là vận động viên các cấp.

-         Bản sao có công chứng học bạ THPT 5 học kỳ (có dấu đỏ xác nhận của trường THPT);

-         Giấy chứng nhận học sinh hệ chuyên (nếu có);

-         02 ảnh chân dung 4x6, ghi rõ họ tên, ngày sinh, số điện thoại (chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ).

Ghi chú:

-      Thí sinh thuộc nhóm đối tượng 3 gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại: Trung tâm Truyền thông, Đối ngoại và Tuyển sinh, Phòng 107, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, ĐT: 0989.82.11.99.

-      Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 05/6/2022 đến hết ngày 20/7/2022 (trừ ngày lễ và thứ Bảy, Chủ Nhật). Các hồ sơ xét tuyển gửi thiếu giấy tờ theo yêu cầu và quá thời hạn trên (căn cứ theo dấu bưu điện) được coi như không hợp lệ và không được xét tuyển.