Quyết định v/v ban hành "Quy định học cùng lúc hai chương trình đại học, cao đẳng tại Đại học Thái Nguyên"