Thi THPT quốc gia năm 2020 nếu bị đình chỉ thi sẽ hủy toàn bộ kết quả