Thông tin tuyển sinh Đại học Liên thông; Văn bằng 2; Vừa làm vừa học năm 2021

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ đại học Liên thông; Văn bằng 2; Vừa làm vừa học năm 2021 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

* Đối với hệ liên thông

Người dự thi đào tạo hệ liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học phải có đủ điều kiện theo Điều 4, Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

* Đối với hệ văn bằng thứ 2

Người dự thi đào tạo văn bằng 2 phải có đủ điều kiện theo khoản 1, Điều 2 của QĐ số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2011 của Bộ trưởng GD&ĐT. Đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy do các cơ sở giáo dục đại học trong nước cấp.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT.

- Thi tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường Đại học Khoa học

4. Ngành đào tạo:

STT Ngành đào tạo Văn bằng ĐH thứ 2 Liên thông lên trình độ ĐH
1 Luật X X
2 Ngôn ngữ Anh X X
3 Sinh học X X
4 Toán học X X
5

Toán - Tin

(Toán - Tin; Tin học ứng dụng)

X X
6 Công tác xã hội   X
7 Khoa học quản lý   X
8 Khoa học môi trường   X
9 Hóa học   X
10 Vật lý   X
11 Văn học   X
12

Thông tin - Thư viện

(Thư viện -  Thiết bị trường học;

Thư viện - Quản lý văn thư)

  X

5. Thời gian đào tạo:

- 1,5 năm (đối với hình thức liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học);

- 2,5 năm (đối với hình thức liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học);

- 2,0 năm (đối với hình thức văn bằng đại học thứ 2).

6. Hồ sơ dự tuyển:

- Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT (hoặc tương đương);

- Bản sao có công chứng: Bằng Tốt nghiệp và Bảng điểm trình độ: Trung cấp/ Cao Đẳng/ Đại học;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên đối tượng khu vực (nếu có);

- Phiếu tuyển sinh (do Trường Đại học Khoa học phát hành) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;

- 2 Phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;

- 4 ảnh 4 x 6 (mặt sau ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh).

6. Địa chỉ liên hệ  :

Phòng Đào tạo – QLKH&HTQT, Trường Đại học Khoa học, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: (0208. 3903266); 0916612086.

Mọi chi tiết, có thể xem tại website: http://www.tnus.edu.vn.