TUYỂN SINH LIÊN THÔNG - VĂN BẰNG 2 - VHVL
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 Kế hoạch v/v tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp văn bằng hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Khóa học 2020 - 2022 15/05/2023
2 Thông báo Tuyển sinh hệ Liên thông năm 2023 10/04/2023
3 Thông báo Tuyển sinh hệ Liên thông năm 2022 10/04/2023
4 Thông tin tuyển sinh Đại học Liên thông; Văn bằng 2; Vừa làm vừa học năm 2021 02/03/2021
5 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật. 09/01/2020
6 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật 08/01/2020
7 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Luật 08/01/2020
8 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội 26/11/2019
9 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 26/11/2019
10 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 26/11/2019
11 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện. 26/11/2019
12 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. 26/11/2019
13 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019. 07/05/2019
14 Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019. 07/05/2019
15 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy. 24/04/2019