Xét tuyển theo diện 30A

 

1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Cụ thể như sau:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Phụ lục 1)

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

2. Chỉ tiêu và điều kiện tham gia xét tuyển

2.1 Chỉ tiêu: 180, xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo

2.2 Điều kiện tham gia xét tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

- Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;

- Ba môn văn hóa (theo tổ hợp xét tuyển) của các học kỳ trong học bạ THPT lớp 12 đều phải có điểm tổng kết từ 5.0 trở lên.

Lưu ý: Học sinh đăng ký theo ngành học; Kết thúc giai đoạn ôn văn hóa, Nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả học tập để xét quyết định phân ngành học chính thức.

3. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng: tại đây;

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú và Giấy chứng nhận các đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng khác.

4. Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển thẳng là 30.000 đồng/ thí sinh/ hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

Mọi chi tiết liên hệ: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0208.3758.899 - 0208.3757.799, 0989.82.11.99  thông tin chi tiết xem tại địa chỉ Website: http://tuyensinh.tnus.edu.vn

 

Danh sách các huyện, dân tộc được hưởng chính sách xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018: Tại đây