Có được đăng ký xét tuyển ĐH 2 khối?

Có được đăng ký xét tuyển ĐH 2 khối?

08/05/2017 14:59:46

Khai thác Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GD-ĐT thế nào?

Khai thác Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GD-ĐT thế nào?

05/05/2017 08:12:27

Cách sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển vào đại học

Cách sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển vào đại học

04/05/2017 07:41:23

Nộp xong hồ sơ có được đổi nguyện vọng xét tuyển đại học?

Nộp xong hồ sơ có được đổi nguyện vọng xét tuyển đại học?

03/05/2017 14:21:39

Các mốc thời gian sau khi thi thpt quốc gia năm 2017 thí sinh phải nhớ

Các mốc thời gian sau khi thi thpt quốc gia năm 2017 thí sinh phải nhớ

26/04/2017 13:51:04

Bộ GD dự kiến: mùa thi THPQG năm 2017 vô cùng khốc liệt

Bộ GD dự kiến: mùa thi THPQG năm 2017 vô cùng khốc liệt

25/04/2017 10:36:00

Chia sẻ của sinh viên về Trường Đại học Khoa học

Chia sẻ của sinh viên về Trường Đại học Khoa học

25/04/2017 10:30:10

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2017

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2017

25/04/2017 10:27:37

Tuyển sinh 2017: 860.000 thí sinh cạnh tranh 390.000 suất vào Đại học?

Tuyển sinh 2017: 860.000 thí sinh cạnh tranh 390.000 suất vào Đại học?

24/04/2017 09:42:53

Có được lựa chọn nguyện vọng khi trúng tuyển đại học?

Có được lựa chọn nguyện vọng khi trúng tuyển đại học?

24/04/2017 09:41:51

Thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia giảm mạnh

Thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia giảm mạnh

21/04/2017 15:26:34

Tổng quan về ngành Khoa học môi trường - Đại học Khoa học

Tổng quan về ngành Khoa học môi trường - Đại học Khoa học

20/04/2017 09:29:36

Tổng quan về ngành Công nghệ kĩ thuật hóa học - Đại học Khoa học

Tổng quan về ngành Công nghệ kĩ thuật hóa học - Đại học Khoa học

20/04/2017 09:28:16

Tổng quan về ngành Hóa học - Đại học Khoa học

Tổng quan về ngành Hóa học - Đại học Khoa học

20/04/2017 09:26:54

Tuyển sinh 2017: Số lượng nguyện vọng tăng mạnh

Tuyển sinh 2017: Số lượng nguyện vọng tăng mạnh

18/04/2017 07:44:23