THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ (VĂN BẰNG 2) NĂM 2019 TẠI THÁI NGUYÊN