Toán học

 

Chương trình đào tạo: TOÁN HỌC
Ngành đào tạo:

Toán học

Mã ngành: 7460101
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

Chương trình cử nhân khoa học ngành Toán học trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, một số thuật toán và phần mềm toán học, những kiến thức cơ bản về Toán học ở mức độ tương đối rộng, bước đầu đi vào chuyên ngành tiếp cận xu thế toán học hiện đại, để tạo cho sinh viên khả năng ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội, cũng như khả năng nghiên cứu và giảng dạy toán học ở các bậc học.

2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức chung

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng. Có thể vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm bảo đảm hình thành con người phát triển toàn diện, hữu ích.

- Năng lực ngoại ngữ tốt, sử dụng hiệu quả trong công việc.

Kiến thức chuyên môn

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực Đại số và lý thuyết số, bao gồm: Đại số tuyến tính, Đại số đại cương, Lý thuyết đa thức, Lý thuyết số, Lý thuyết nhóm, Lý thuyết vành và mô đun. Ngoài ra, đối với định hướng chuyên ngành đại số và lý thuyết số, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Đại số giao hoán, Đại số đồng điều, Đại số máy tính, Hình học đại số ...

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản chung về các lĩnh vực Toán giải tích, Toán ứng dụng, bao gồm: Giải tích cổ điển, Giải tích hàm, Giải tích lồi, Xác suất và Thống kê, Mô hình toán kinh tế, Giải tích số, Lý thuyết tối ưu. Đối với định hướng chuyên ngành Toán ứng dụng, sinh viên được trang bị thêm những kiến thức về Bất đẳng thức biến phân, Bài toán đặt không chỉnh, Các phương pháp thực hành cho tối ưu hóa, Thống kê và ứng dụng ...

- Đối với định hướng giảng dạy Toán học ở các bậc học phổ thông, sinh viên được trang bị thêm các kiến thức về Đại số sơ cấp và Hình học.

- Trang bị cho sinh viên một số ngôn ngữ lập trình cơ bản và một số phần mềm Toán học hiện đại.

Kỹ năng cứng

- Có khả năng tư duy lôgic, tư duy thuật toán, có phương pháp tiếp cận các vấn đề thực tế một cách khoa học; có khả năng phân tích, lập mô hình, xử lý dữ liệu và đưa ra cách giải quyết các bài toán cơ bản và ứng dụng.

- Có khả năng nghiên cứu sâu về toán học hoặc ứng dụng các kiến thức toán học vào các lĩnh vực của khoa học, công nghệ và kinh tế, xã hội.

- Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu toán học, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn.

- Có khả năng sử dụng các công cụ và phương pháp toán học để giải quyết những bài toán đặt ra trong thực tiễn.

Kỹ năng mềm

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu; có khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc nhóm.

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản và trình bày các báo cáo.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong tham khảo tài liệu chuyên môn và giao tiếp.

 Về thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong làm việc nghiêm túc, chính xác.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác, từ đó đúc rút được những kinh nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt.

- Có tinh thần sẵn sàng đương đầu với khó khăn, kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê, sáng tạo.

- Có ý thức xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh và cách ứng xử chuẩn mực.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Nghiên cứu về lĩnh vực toán học tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học.

- Làm việc tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng kiến thức toán học.

- Giảng dạy toán học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông.

- Công tác ở những lĩnh vực chuyên môn cần sử dụng công cụ toán học như tài chính, ngân hàng, kế toán, bưu chính, viễn thông, chứng khoán, thống kê…

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học các chuyên ngành tương ứng hoặc liên thông với các ngành có liên quan.

- Ngoài khả năng tự tìm hiểu các vấn đề toán học, Cử nhân Toán học có thể tiếp cận các lĩnh vực chuyên môn khác như quản lý, kế toán, tài chính, ngân hàng để làm việc được trong những môi trường khác nhau.

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

- Sở giáo dục;

- Viện Toán học;

- Viện nghiên cứu cao cấp về Toán...

- Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường phổ thông trên toàn quốc;

- Các cơ quan sử dụng nhân lực sử dụng kiến thức Toán học trên toàn quốc. 

IV. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Toán - Tin (P.214 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Trưởng Khoa: PGS.TS. Trương Minh Tuyên, SĐT: 0982.890.409

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thu Hằng, SĐT: 0982.890.049

Trợ lý Công tác Tuyển sinh 2022: TS. Phạm Hồng Nam, SĐT: 0987.594.717

Email: namph@tnus.edu.vn

Website: http://toantin.tnus.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/toantin.tnus/

Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/