TUYỂN SINH LIÊN THÔNG - VĂN BẰNG 2 - VHVL
STT Tiêu đề Ngày đăng
31 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. 27/10/2017
32 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 11/09/2017
33 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10/08/2017
34 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. 10/08/2017
35 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học Thư viện. 24/07/2017
36 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện 24/07/2017
37 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. 04/07/2017
38 Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Khoa học Thư viện. 28/04/2017
39 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Khoa học thư viện. 21/02/2017
40 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Khoa học quản lý. 22/11/2016
41 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Công tác xã hội. 22/11/2016
42 Thông báo điểm thi tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện 27/07/2016
43 Thông báo ôn và thi tuyển sinh LT từ CĐ lên ĐH hệ chính quy đợt tháng 11/2015 06/11/2015
44 Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện 06/11/2015
45 Đề án tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015 26/08/2015