Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Khoa học quản lý.