Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017.