Cách làm tròn điểm thi THPT quốc gia 2017
Nhiều thí sinh thắc mắc về cách làm tròn điểm thi THPT quốc gia sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm, đặc biệt là tổng điểm 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội.

Theo quy chế kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD-ĐT quy định, đối với bài thi trắc nghiệm, việc chấm thi sẽ được thực hiện trên máy chấm cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD-ĐT cung cấp. Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm.

Như vậy, điểm các bài thi riêng lẻ sẽ có các mức điểm phẩy đến 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 với đề thi 50 câu. Và lẻ đến 0,25; 0,5; 0,75 với đề thi các môn 40 câu.

Như vậy, với một bài thi môn tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) có tổng số 120 câu, bình quân điểm mỗi câu khi quy sang thang điểm 10 sẽ được xác định bằng 10 chia cho 120 bằng 0,08(3) điểm. Điểm toàn bài sẽ được nhân lên theo số câu làm đúng, bằng máy tính quy đổi sẽ làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy tắc làm tròn toán học.

Cụ thể, học sinh làm đúng n câu thì công thức tính sẽ là 10 : 120 x n và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

n = 100 thì 10 : 120 x 100 = 8,(3) nên điểm bài thi làm tròn là 8,3

n = 99 thì 10 : 120 x 99 = 8,25 nên điểm bài thi làm tròn là 8,25

 
n = 98 thì 10 : 120 x 98 = 8,1(6) nên điểm bài thi làm tròn là 8,17  

n = 97 thì 10 : 120 x 97 = 8,08(3) nên điểm bài thi làm tròn là 8,08

n = 96 thì 10 : 120 x 96 = 8 nên điểm bài thi là 8

n = 95 thì 10 : 120 x 95 = 7,91(6) nên điểm bài thi là 7,92

n = 94 thì 10 : 120 x 94 = 7,8(3) nên điểm bài thi là 7,83

n = 93 thì 10 : 120 x 93 = 7,75 nên điểm bài thi là 7,75

n = 92 thì 10 : 120 x 92 = 7,(6) nên điểm bài thi là 7,67

n = 91 thì 10 : 120 x 91 = 7,58 (3) nên điểm bài thi là 7,58

Tương tự tính cho các bài thi có số câu đúng khác.Hoặc thí sinh cũng có thể xác định điểm trung bình chung bài thi tổ hợp của mình sau khi tính tổng điểm 3 môn thành phần và chia 3. Kết quả cũng được làm tròn theo cách trên.

theo: Thanh Hùng - vietnamnet.vn