THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2019
Năm 2019, trường ĐH Khoa học Thái Nguyên tuyển sinh 1260 chỉ tiêu với 31 chương trình đào tạo như: Luật, Luật kinh tế, Luật kinh doanh quốc tế, Hướng dẫn du lịch, Quản trị nhà hàng khách sạn...


1. Thông tin chung về trường:

- Tên trường: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

- Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Sciences

- Viết tắt tên tiếng Anh: TNUS

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

- Điện thoại: 0208.3903266

- Email: tuvantuyensinh@tnus.edu.vn

- Website: http://tnus.edu.vn

- Website tuyển sinh: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/

- Trường được công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Giấy chứng nhận số CSGD2017.07/CEA-AVU&C).

- Phương châm đào tạo: Gắn đào tạo với nhu cầu việc làm của địa phương, doanh nghiệp; Hỗ trợ khởi nghiệp; Bồi dưỡng kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học; Kết nối doanh nghiệp để đảm bào việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên.

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học (Theo Quy chế của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn của Đại học Thái Nguyên).

3.2. Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2019:

Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/xet-tuyen-theo-diem-thi-thpt

3.3. Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT:

      + Sử dụng kết quả của học kỳ II lớp 11 và kết quả học kỳ I lớp 12;

      + Hoặc sử dụng kết quả học kỳ I và kết quả học kỳ II lớp 12.

Xem chi tiết tại: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/xet-tuyen-theo-hoc-ba-thpt

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

    Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của ĐHTN.

5. Chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển:

    Tổng chỉ tiêu: 1260

Thông tin chi tiết các chương trình đào tạo xem tại đây.