Đã có giấy báo dự thi THPT Quốc gia năm 2017
Giấy báo dự thi đã được cập nhật trên trang thisinh.thithptquocgia.edu.vn, thí sinh có thể tra cứu giấy báo dự thi THPT Quốc gia năm 2017 gồm các thông tin quan trọng như: số báo danh, địa chỉ địa điểm thi.

Bộ GD&ĐT đã mở cổng tra cứu giấy báo dự thi giúp thí sinh biết được các thông tin phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Sau khi đăng nhập thành công các em vào mục tra cứu sau đó sẽ xuất hiện mục nhỏ hơn: Tra cứu giấy báo dự thi, các em vào mục đó. Để tra cứu học sinh truy cập trang thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Các thông tin trên giấy báo dự thi bao gồm:

–          Họ tên thí sinh, ngày tháng năm sinh, dân tộc, số CMND, hộ khẩu TT

–          Số báo danh

–          Đối tượng, khu vực,

–          Địa chỉ điểm thi

–          Hội đồng thi

–          Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký

–          Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi

Lưu ý: Đối với những thí sinh chưa tra cứu được giấy báo dự thi cần đăng nhập lại sau.

Nhắc lại lịch thi THPTQG

theo: lop12.edu.vn