Điểm bằng nhau, thí sinh nào sẽ trượt?
Trong các đợt xét tuyển, sẽ xảy trường hợp các thí sinh có mức điểm bằng nhau nhưng sẽ có người trượt, người trúng tuyển tùy theo tiêu chí phụ xét tuyển của các trường.

Trong các đợt xét tuyển, sẽ xảy trường hợp các thí sinh có mức điểm bằng nhau nhưng sẽ có người trượt, người trúng tuyển tùy theo tiêu chí phụ xét tuyển của các trường.
 >> Hơn 35.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trong ngày đầu
 >> Thí sinh cẩn trọng với điểm nhận hồ sơ xét tuyển của các trường tốp trên
Trường hợp này thường xảy ra ở các trường “top” khi chỉ tiêu tuyển sinh thấp hơn nhiều so với số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển. Khi đó, có hai trường hợp: thí sinh bằng điểm thi cùng đăng ký nguyện vọng giống nhau vào ngành đó, hoặc trường đó và trường hợp bằng điểm khi số thứ tự nguyện vọng đăng ký vào các ngành/ trường không giống nhau (ví dụ đăng ký vào cùng một ngành/trường thí sinh A đăng ký bằng nguyện vọng 1, thí sinh B đăng ký bằng nguyện vọng 2).

Thí sinh có điểm bằng nhau nhưng sẽ có em trượt, em đỗ phụ thuộc vào tiêu chí phụ của từng trường (ảnh minh họa: IT)

Trong các trường hợp này, quyết định trúng tuyển hay không trúng tuyển phụ thuộc vào tiêu chí phụ của từng trường. Bởi lẽ, theo nguyên tắc trường sẽ phải lấy hết số thí sinh có điểm bằng nhau. Tuy nhiên, nếu thực hiện điều này lại vượt quá chỉ tiêu quy định.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc xét tiêu chí phụ của các trường thường được ưu tiên trước số thứ tự nguyện vọng.