Kế hoạch nhập học năm 2017 của tân sinh viên
Theo kế hoạch năm học 2017-2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

► Các tân sinh viên khóa 15 sẽ tựu trường từ ngày 05/ 8/ 2017

► Trường Đại học Khoa học tổ chức Khóa học mang tên “Xuất phát” (khóa học miễn phí) từ ngày 08/8/2017

Khóa học mang tên “Xuất phát” với các mục đích chính như sau:

Thứ nhất, hệ thống hóa lại vốn kiến thức tiếng Anh ở bậc phổ thông, tạo tiền đề để sinh viên bắt tay vào chương trình tiếng Anh ở bậc đại học. Những sinh viên năng lực tiếng Anh tốt sẽ được nhà trường bố trí theo học các lớp riêng để  khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đạt trình độ tiếng Anh quốc tế từ B1 trở lên.  

Thứ hai, trang bị các kiến thức về công nghệ thông tin, truyền thông để sinh viên có đủ các kỹ năng cơ bản khi sử dụng các ứng dụng về công nghệ thông tin, truyền thông trong suốt quá trình học tập ở đại học và sau này.

Thứ ba, hướng dẫn cho sinh viên các kỹ năng mềm để sinh viên không bỡ ngỡ với cuộc sống mới; hòa nhập nhanh chóng các hoạt động đoàn thể, làm chủ phương pháp học tập theo mô hình tín chỉ ở bậc đại học; sử dụng hiệu quả nguồn học liệu tại Thư viện nhà trường và Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên…