VỪA LÀM VỪA HỌC
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 Thông báo tuyển sinh năm 2018 03/05/2018
2 THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VLVH NĂM 2018 19/03/2018
3 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Luật. 08/12/2017
4 Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2017-2021. 14/04/2017
5 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật. 03/04/2017
6 Thông báo tuyển sinh hệ VLVH. 09/12/2016
7 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 25/11/2016
8 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành Khoa học thư viện, hình thức đào tạo VLVH năm 2016 12/01/2016
9 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành Khoa học thư viện, hình thức đào tạo VLVH 12/01/2016
10 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH 12/01/2016
11 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật và thông báo nhập học 03/12/2015
12 Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH 30/11/2015
13 Thông báo ôn và thi tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 11/2015 06/11/2015
14 Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội 23/10/2015
15 Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành Khoa học quản lý 30/09/2015
Đăng ký trực tuyến
Mã trường: DTZ Tư vấn Online: 0989.82.11.99