Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH.