Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2017-2021.