Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội.