NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2020

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2020

08/05/2020 15:10:17

Công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

07/05/2020 16:40:53

Giao lưu trực tuyến

Giao lưu trực tuyến

07/05/2020 14:56:06

Mức lương trong ngành dịch vụ nhà hàng – khách sạn cao nhất tới 120 triệu đồng/tháng

Mức lương trong ngành dịch vụ nhà hàng – khách sạn cao nhất tới 120 triệu đồng/tháng

24/05/2019 08:36:02

Đối tượng ưu tiên, điểm ưu tiên khu vực tuyển sinh Đại học 2019

Đối tượng ưu tiên, điểm ưu tiên khu vực tuyển sinh Đại học 2019

22/04/2019 15:40:55

Khu vực 1,2,3 là gì? Phân chia khu vực tuyển sinh đại học các thí sinh cần nắm chắc

Khu vực 1,2,3 là gì? Phân chia khu vực tuyển sinh đại học các thí sinh cần nắm chắc

22/04/2019 10:52:08

HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN ĐH-CĐ NĂM 2019

HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN ĐH-CĐ NĂM 2019

26/03/2019 14:35:15

THAY ĐỔI CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

THAY ĐỔI CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

07/03/2019 09:30:46

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2019

07/03/2019 09:15:37

Ôn thi THPT quốc gia 2019: Bám sát đề tham khảo để làm quen

Ôn thi THPT quốc gia 2019: Bám sát đề tham khảo để làm quen

10/01/2019 13:55:06

Ôn thi THPT quốc gia 2019: Chiến lược 70-30

Ôn thi THPT quốc gia 2019: Chiến lược 70-30

08/01/2019 15:08:24