VỪA LÀM VỪA HỌC
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. 25/03/2019
2 Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ VLVH. 07/03/2019
3 Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2019. 07/03/2019
4 Thông báo tuyển sinh năm 2018 03/05/2018
5 THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VLVH NĂM 2018 19/03/2018
6 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Luật. 08/12/2017
7 Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2017-2021. 14/04/2017
8 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật. 03/04/2017
9 Thông báo tuyển sinh hệ VLVH. 09/12/2016
10 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH ngành Công tác xã hội. 25/11/2016
11 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành Khoa học thư viện, hình thức đào tạo VLVH năm 2016 12/01/2016
12 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành Khoa học thư viện, hình thức đào tạo VLVH 12/01/2016
13 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ VLVH 12/01/2016
14 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật và thông báo nhập học 03/12/2015
15 Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH 30/11/2015