ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2018 CỦA BỘ GD&ĐT
Nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh sáng ngày 24/1 Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2018.

    Đề minh họa này sẽ giúp thí sinh làm quen với dạng thức của đề thi, từ đó đưa ra được định hướng và chiến lược phù hợp cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 sắp tới. Bộ đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 có 14 đề thi, cụ thể như sau:

►► Tải toàn bộ 14 đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT tại đây

►► Hoặc có thể tải theo từng môn thi theo link dưới đây:

Môn Link tải đề thi Môn Link tải đề thi
Toán Tải ngay Giáo dục công dân Tải ngay
Ngữ văn Tải ngay Tiếng Anh  Tải ngay
Vật lý Tải ngay Tiếng Đức Tải ngay
Hóa học Tải ngay Tiếng Nga Tải ngay
Sinh học Tải ngay Tiếng Nhật Tải ngay
Lịch sử Tải ngay Tiếng Pháp Tải ngay
Địa lý Tải ngay Tiếng Trung Tải ngay

►► Đăng ký nhận đáp án đề thi minh họa tại đây https://goo.gl/suhdru