Kế hoạch v/v tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp văn bằng hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Khóa học 2020 - 2022