Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hệ chính quy.