Thông báo ôn và thi tuyển sinh LT từ CĐ lên ĐH hệ chính quy đợt tháng 11/2015