Thông báo tuyển sinh liên thông từ TC lên ĐH ngành Khoa học Thư viện