THÔNG BÁO CHỈ TIÊU VÀ ĐIỂM THAM GIA XÉT TUYỂN NV2 (BỔ SUNG)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC


STT Ngành Mã ngành Khối thi Điểm tối thiểu tham gia xét tuyển Chỉ tiêu nguyện vọng 2
1 Toán học D460101 A 13.0 15
A1 13.0
2 Vật lý học D440102 A 13.0 20
A1 13.0
3 Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng D460112 A 13.0 20
A1 13.0
4 Sinh học D420101 B 14.0 15
5 Lịch sử D220310 C 13.0 20
6 Việt Nam học D220113 C 13.0 20
D1 13.0
7 Khoa học thư viện D320202 B 14.0 20
C 13.0
8 Du lịch học D528102 C 13.0 15
D1 13.0
9 Địa lý tự nhiên D440217 B 14.0 20
C 13.0
10 Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 A 13.0 25
B 14.0

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
 • + Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2014, bản gốc có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi.
 • + 01 phong bì có dán sẵn tem (loại 3.000 đồng) ghi rõ địa chỉ người nhận.
 • + Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/01 hồ sơ

Hồ sơ xét tuyển NV2 bổ sung gửi theo đường Bưu điện bằng Chuyển phát nhanh (Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Đại học Thái Nguyên từ ngày 08/9/2014 đến ngày 18/9/2014.

Việc xét tuyển NV2 bổ sung thực hiện theo từng ngành, lựa chọn theo điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.


ĐIỂM THAM GIA XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 BỔ SUNG
DÀNH ĐỐI VỚI THÍ SINH THUỘC KHU VỰC TÂY BẮC


STT Ngành Mã ngành Khối thi Điểm tối thiểu tham gia xét tuyển
1 Toán học D460101 A 12.0
A1 12.0
2 Vật lý học D440102 A 12.0
A1 12.0
3 Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng D460112 A 12.0
A1 12.0
9 Địa lý tự nhiên D440217 B 13.0
C 12.0
4 Sinh học D420101 B 13.0
5 Lịch sử D220310 C 12.0
6 Việt Nam học D220113 C 12.0
D1 12.0
7 Khoa học thư viện D320202 B 13.0
C 12.0

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
 • + Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2014, bản gốc có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi.
 • + 01 phong bì có dán sẵn tem (loại 3.000 đồng) ghi rõ địa chỉ người nhận.
 • + 01 Bản sao học bạ trung học phổ thông) có công chứng).
 • + 01 Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (có công chứng).
 • + 01 Bản sao hộ khẩu thường trú (có công chứng).
 • + Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/01 hồ sơ

Hồ sơ xét tuyển NV2 bổ sung gửi theo đường Bưu điện bằng Chuyển phát nhanh (Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Đại học Thái Nguyên từ ngày 08/9/2014 đến ngày 18/9/2014.


CHỈ TIÊU VÀ ĐIỂM THAM GIA XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 BỔ SUNG
HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY


STT Ngành Mã ngành Khối thi Điểm tối thiểu tham gia xét tuyển Chỉ tiêu nguyện vọng 2
1 Toán học D460101 A 13.0 70
2 Khoa học môi trường D440301 A 13.0 70
B 14.0

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
 • + Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2014, bản gốc có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi.
 • + 01 phong bì có dán sẵn tem (loại 3.000 đồng) ghi rõ địa chỉ người nhận.
 • + Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/01 hồ sơ

Hồ sơ xét tuyển NV2 bổ sung gửi theo đường Bưu điện bằng Chuyển phát nhanh (Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Đại học Thái Nguyên từ ngày 08/9/2014 đến ngày 18/9/2014.Các nhà tài trợ đồng hành cùng sinh viên
Đại học Khoa học

Thien Long Corp The Gioi So JSC The Gioi Di Dong Corp Cty CP Q-max Doanh nghiệp Trung Thành Cty CP Gang thép Thái Nguyên

Học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong quá trình học tập

Học bổng Techcombank   Học bổng Ngân hàng Công thương
 Học bổng Agribank   Học bổng Ngân hàng Nông nghiệp
Học bổng Viettel   Học bổng của Viettel
Học bổng Mobifone   Học bổng của Mobifone
Học bổng Bảo Minh   Học bổng của bảo hiểm Bảo Minh
Học bổng PVFC   Học bổng của PVFC
Học bổng Shinnyo   Học bổng Nhật Bản Shinnyo
    Học bổng Watanabe Kanda
Học bổng valet
Và còn nhiều quỹ học bổng trong và ngoài nước...