THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015
KÝ HIỆU TRƯỜNG: DTZ
TỔNG CHỈ TIÊU: 1.340

STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi/xét tuyển Mã tổ hợp môn thi
1 Toán học D460101 Toán, Vật lí, Hóa học; A00
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D01
2 Toán ứng dụng: Chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng D460112 Toán, Tiếng Anh, Vật lí; A01
Toán, Tiếng Anh, Hóa học D07
3 Vật lí học D440102 Toán, Vật lí, Hóa học; A00
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D01
Toán, Tiếng Anh, Vật lí; A01
Toán, Ngữ văn, Vật lí C01
4 Hóa học D440112 Toán, Vật lí, Hóa học; A00
5 Hóa dược D720403 Toán, Hóa học, Sinh học; B00
Toán, Ngữ văn, Hóa học; C02
6 Công nghệ kỹ thuật Hóa học D510401 Toán, Tiếng Anh, Hóa học D07
7 Khoa học môi trường D440301 Toán, Vật lí, Hóa học; A00
Toán, Hóa học, Sinh học; B00
8 Quản lý Tài nguyên và Môi trường D850101 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D01
Toán, Tiếng Anh, Hóa học D07
9 Sinh học D420101 Toán, Hóa học, Sinh học; B00
Toán, Tiếng Anh, Hóa học D07
10 Công nghệ sinh học D420201 Toán, Tiếng Anh, Sinh học; D08
Toán, Ngữ văn, Sinh học B03
11 Văn học D220330 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; C00
12 Lịch sử D220310 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D01
13 Báo chí D320101 Toán, Ngữ văn, Lịch sử; C03
14 Du lịch D528102 Toán, Ngữ văn, Địa lí C04
15 Địa lý tự nhiên D440217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; C00
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D01
16 Khoa học thư viện D320202 Toán, Hóa học, Sinh học; B00
Toán, Ngữ văn, Địa lí C04
17 Khoa học quản lý D340401 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D01
18 Công tác xã hội D760101 Toán, Ngữ văn, Vật lí; C01
Toán, Ngữ văn, Lịch sử; C03
19 Luật (Đã đủ chỉ tiêu - Không tuyển nguyện vọng 2, 3) D380101 Toán, Ngữ văn, Hóa học C02
THÔNG TIN CẦN LƯU Ý
1. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh:
2.1. Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (tỷ lệ chỉ tiêu 60%):

Chi tiết xem trên website của trường Đại học Khoa học (http://www.tnus.edu.vn hoặc http://tuyensinh.tnus.edu.vn). Tải về mẫu phiếu xét tuyển nguyện vọng 2 bổ sung tại đây

2.2. Xét tuyển theo học bạ THPT (tỷ lệ chỉ tiêu 40%):

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT cho tất cả các ngành.

Điều kiện:
   + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (áp dụng cho tất cả thí sinh tốt nghiệp trước năm 2015 và tốt nghiệp năm 2015 thi tại cụm thi đại học và cụm thi địa phương).
   + Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
   + Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).
Điểm căn cứ xét tuyển:
     = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)/2] + Điểm ưu tiên.
Điểm ưu tiên:
   Tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT:
   1) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 1 của ĐHTN, tải về mẫu phiếu: tại đây);
   2) Bản photocopy có công chứng Bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
   3) Bản photocopy có công chứng Học bạ THPT;
   4) 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh kèm theo số điện thoại (nếu có).
3. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
4. Nơi nhận hồ sơ:
   - Địa chỉ chuyển phát nhanh: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
   - Địa chỉ nộp trực tiếp và liện hệ: Phòng 311, phòng Đào tạo – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
   - Hoặc Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
   + Đợt 1: Từ ngày 01/08/2015 đến trước ngày 20/08/2015.
   + Đợt 2: Từ ngày 25/08/2015 đến ngày 15/09/2015.
   + Đợt 3: Từ ngày 20/09/2015 đến ngày 05/10/2015.
   + Đợt 4: Từ ngày 10/10/2015 đến ngày 25/10/2015.

THÔNG TIN XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - KÝ HIỆU TRƯỜNG: DTZ
TỔNG CHỈ TIÊU: 180

STT Ngành học Mã ngành Khối bổ sung kiến thức
Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội
1 Toán học D460101 x  
2 Toán ứng dụng: Chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng D460112 x  
3 Vật lí học D440102 x  
4 Hóa học D440112 x  
5 Hóa dược D720403 x  
6 Công nghệ kỹ thuật Hóa học D510401 x  
7 Khoa học môi trường D440301 x  
8 Quản lý Tài nguyên và Môi trường D850101 x  
9 Sinh học D420101 x  
10 Công nghệ sinh học D420201 x  
11 Văn học D220330   x
12 Lịch sử D220310   x
13 Báo chí D320101   x
14 Du lịch D528102   x
15 Địa lý tự nhiên D440217   x
16 Khoa học thư viện D320202   x
17 Khoa học quản lý D340401   x
18 Công tác xã hội D760101   x
19 Luật D380101   x
THÔNG TIN CẦN LƯU Ý
1. Đối tượng:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Phụ lục 1) - Tải file đính kèm.

2. Điều kiện xét tuyển:

- Xếp loại học tập: Ba môn văn hóa (theo khối thi) của các học kỳ trong học bạ THPT đều phải có điểm tổng kết từ 5.0 trở lên.

- Xếp loại hạnh kiểm: Đạt hạnh kiểm loại khá trở lên ở các năm học lớp 10, 11, 12.

3. Hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (điểm i khoản 2 Điều 7) gửi về sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/8/2015. Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Đại học Thái Nguyên trước ngày 15/8/2015.

Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 2) - Tải file đính kèm;

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

d) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

4. Ghi chú:

Sau khi thí sinh trúng tuyển thẳng phải học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức.

Các môn học bổ sung kiến thức:

Khối khoa học tự nhiên: Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Tin học.

Khối khoa học xã hội: Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin học.

Để biết thêm chi tiết, đề nghị thí sinh xem thêm tại trang website của Đại học Thái Nguyên: http://tnu.edu.vn
Nếu thí sinh cần hỏi thêm các thông tin chi tiết: Xin vui lòng gọi về số điện thoại: 0280.3903.398; 0916612086; 0989057446
« Quay lại

Ngành Cử nhân: Toán học

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành Khoa Toán- Tin đã khẳng định được vị trí là nơi nghiên cứu, đào tạo khoa học cơ bản của trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên với: 1 đề tài nghiên cứu NCKH cấp Nhà nước; 5 dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 10 đề tài NCKH cấp Bộ và cấp bộ trọng điểm, 14 giáo trình được xuất bản ... nhiều bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có 25 bài trên tạp chí SCI, và SCIE.

Khoa cũng là nơi đã đào tạo trên 800 cử nhân 164 Thạc sỹ cung cấp nguồn nhân lực khoa học cơ bản có chất lượng cao cho đất nước.

Sinh viên của khoa được đào tạo các kiến thức cơ bản, chuyên sâu và nâng cao về toán học, bao gồm: Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học và Tôpô, Xác suất -Thống kê, Toán ứng dụng và những kiến thức chuyên ngành Tin học; giúp họ trở thành những nhà khoa học chuyên sâu, tạo cho họ khả năng ứng dụng Toán học và Tin học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

Sau các chương trình đào tạo bậc cử nhân khoa Toán Tin trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên còn đào tạo chuyên ngành Thạc sỹ Toán ứng dụng và Phương Pháp Toán sơ cấp với trình độ được công nhận ở trong nước và khu vực.

Toán học được chia làm 2 lĩnh vực chính: toán học lý thuyết và toán học ứng dụng.

 

Mã ngành: D460101

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Chuyên ngành đào tạo:


 • Đại số
 • Giải tích
 • Toán ứng dụng

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

Sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực:

 • Làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức Toán học; Công tác ở những lĩnh vực chuyên môn cần sử dụng công cụ toán học như tài chính, ngân hàng, kế toán, bưu chính, viễn thông, chứng khoán, thống kê…;
 • Giảng dạy Toán học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường trung học phổ thông;
 • Học tiếp lên trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Toán - Tin

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Vật lý

1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Vật lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trình độ lý thuyết và ứng dụng vững vàng để làm việc tốt trong các môi trường giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh cần đến kiến thức về Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Điện tử học, Quang học quang phổ, Vật lý nano... Đặc biệt có năng lực phát triển các ứng dụng của Vât lý và công nghệ nano trong công nghiệp, nông nghiệp, xử lý môi trường, trong y sinh học…

 

2. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

2.1. Chuyên ngành Vật lý môi trường: ngoài những kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, dự báo và xử lý ô nhiễm môi trường, sinh viên còn được nghiên cứu các loại vật liệu sử dụng trong xử lý môi trường; các vật liệu bền vững trong môi trường nhiệt đới (vật liệu chống ăn mòn, chống lão hoá và chống phá huỷ sinh học); các vật liệu thân thiện với môi trường (polyme tự hủy; các pigment, phụ gia “xanh”,…), các chất hấp phụ kim loại nặng và các chất độc hại khác để làm sạch nguồn nước;...  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Cảnh sát môi trường; các Công ty môi trường đô thị; các Trung tâm quan trắc và đánh giá tác động môi trường; các Trung tâm, Viện nghiên cứu hoặc các trường đại học và cao đẳng...

2.2. Chuyên ngành Vật lý y- sinh: sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức liên ngành liên quan đến ứng dụng công nghệ nano và các vật liệu "thông minh" trong công tác bảo vệ môi trường, trong sinh học và y tế như: vật liệu sinh học, năng lượng sinh học, cảm biến sinh học, thiết bị y tế và công nghệ phục hồi chức năng, nguồn nguyên liệu cho công nghiệp dược... Đặc biệt là các vật liệu tương hợp sinh học cho phép chế tạo các cảm biến sinh học nhỏ gọn, chính xác giúp điều trị các bệnh hiểm nghèo.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm; các trung tâm phát triển vật liệu và công nghệ năng lượng mới; các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế; hoặc trong các cơ quan quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm, các Công ty tư vấn và cung cấp các trang thiết bị trong lĩnh vực y sinh, các Trung tâm, Viện nghiên cứu hoặc các trường đại học và cao đẳng...

2.3. Chuyên ngành Vật lý chất rắn: cung cấp các kiến thức cơ sở về lý thuyết và thực nghiệm về quang học vật rắn, quang phổ học nguyên tử và phân tử, laser, plasma, kỹ thuật chân không, vật liệu mới ứng dụng trong các ngành công nghiệp như: năng lượng, xây dựng, cơ khí chế tạo máy, điện tử bán dẫn, bảo vệ môi trường…

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các Viện nghiên cứu; Sở Khoa học và Công nghệ; các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử trong và ngoài nước; các trung tâm kiểm định, phân tích và đánh giá sai hỏng; các công ty cung cấp thiết bị đo lường hoặc giảng dạy tại các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.

Mã ngành: D440102

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Chuyên ngành đào tạo:

 • Vật lý chất rắn
 • Vật lý - Môi trường
 • Vật lý - Y sinh

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Làm việc tại Viện nghiên cứu; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Các cơ quan quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm, Các Trung tâm kiểm định, phân tích, quan trắc và đánh giá tác động môi trường; Công ty cung cấp thiết bị đo lường; Các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử trong và ngoài nước; Công ty tư vấn và cung cấp các trang thiết bị trong lĩnh vực y sinh; Công ty môi trường đô thị...
 • Làm công tác giảng dạy và có thể học tiếp lên trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài…

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Vật lý

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Toán - Tin ứng dụng

Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, kiến thức cơ sở về Toán học và Tin học, kiến thức chuyên ngành về Tin học; Đào tạo người học trở thành những cán bộ chuyên sâu về Toán học ứng dụng và Tin học, có khả năng ứng dụng chúng vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội; Rèn luyện tư duy thuật toán, phương pháp mô hình hóa và kĩ năng lập trình.

Hướng tới việc rèn luyện cho sinh viên tư duy chính xác của Toán học, tư duy thuật toán, phương pháp mô hình hóa và lập trình giải các bài toán, cách tiếp cận khoa học tới các vấn đề thực tế.

Mã ngành: D460112

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Chuyên ngành đào tạo:

 • Toán - Tin ứng dụng
 • Khoa học máy tính

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

Sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực:

 • Làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức Toán ứng dụng và Tin học, các công ty lập trình, gia công phần mềm, hay phân tích thiết kế hệ thống;
 • Giảng dạy Toán - Tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trung tâm Tin học và các trường trung học phổ thông;
 • Học tiếp lên trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Toán - Tin

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Hóa học

Phần đông mọi người nghĩ rằng, học Hóa chỉ có thể đi dạy học hoặc đi làm nghiên cứu. Tuy nhiên, những gì bạn học là cơ sở để bạn hiểu và tiếp thu nhanh những ứng dụng của công nghệ trong thực tiễn. Từ lâu Hóa học luôn được ứng dựng rộng rãi vào sản xuất và đời sống. Tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống của chúng ta đều có sự hiện diện của hóa học. Do vậy sinh viên tốt nghiệp Khoa Hóa học Trường Đại học Khoa học- ĐHTN có thể làm việc ở rất nhiều vị trí khác nhau trong các nhà máy, xí nghiệp cho tới các sở, ban, ngành và thậm chí cả trong các bệnh viện, cơ quan công an, quân đội...

Có được khả năng như vậy là vì các cử nhân Hóa học và cử nhân Công nghệ kĩ thuật Hóa học được đào tạo theo chương trình tiên tiến mang đầy tính thực tế và ứng dụng để phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội. Chương trình đào tạo của khoa Hóa học - trường ĐHKH-ĐHTN là sự lồng ghép sáng tạo giữa chương trình của Đại Học Khoa học tự nhiên và của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại khoa Hóa học – trường ĐHKH, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản; được rèn luyện nhiều hơn về kĩ năng thực hành, thí nghiệm; Được nghiên cứu, học tập trong các phòng máy với thiết bị hiện đại nên các sinh viên ngành Hóa học và Công nghệ kỹ thuật Hóa học của khoa Hóa Học - trường ĐHKH dễ dàng hòa nhập với các công việc trong nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị, cơ quan, viện nghiên cứu.

Mã ngành: D440112

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Chuyên ngành đào tạo:

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Làm nghiên cứu viên và quản lý các vấn đề liên quan đến chuyên ngành hoá học tại các viện khoa học, trung tâm khoa học.
 • Quản lý các vấn đề về hóa học tại các sở, ban, ngành như thanh tra xây dựng, điều tra viên tại các cơ quan công an, thanh tra môi trường và các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ...
 • Làm chuyên viên, nghiên cứu viên và quản lý trong các đơn vị, cơ sở phát triển sản suất, công ty, nhà máy, xí nghiệp có liên quan đến hóa học và ứng dụng hóa học.
 • Làm việc tại các phòng kĩ thuật, các phòng kiểm định chất lượng sản phẩm (KCS) của hầu hết các công ty, nhà máy, xí nghiệp như: nhà máy gang thép, luyện kim, phân bón, xi măng, đồ nhựa, đồ gia dụng, hoá chất, dược phẩm, mỹ phẩm, bia rượu, thực phẩm…
 • Làm chuyên gia tại các trung tâm phân tích như trạm quan trắc, trung tâm y tế dự phòng, trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, ...
 • Giảng dạy các môn Hoá học và có thể học tiếp lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài…

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Hóa học

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Địa lý tự nhiên

Địa lý là chuyên ngành vừa thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, vừa thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, thực hiện chức năng nghiên cứu các hợp phần tự nhiên, các quy luật và hiện tượng tự nhiên diễn ra trên bề mặt trái đất, mối tương tác giữa xã hội loài người và môi trường tự nhiên... Chuyên ngành Địa lý học gồm hai nhóm ngành học chính là Địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội, trong đó:

Địa lý tự nhiên: là phân ngành của địa lý chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu hệ thống hóa các mô hình và quá trình diễn ra trong thủy quyển, sinh quyển, khí quyển và thạch quyển để tìm ra bản chất về sự sắp xếp tự nhiên của Trái Đất, khí hậu cũng như các kiểu mẫu hệ thực vật và động vật của nó. Địa lý tự nhiên sử dụng các kiến thức của địa chất học trong nghiên cứu về phong hóa và xói mòn.
 
Địa lý kinh tế: là một chuyên ngành vừa thuộc kinh tế ứng dụng vừa thuộc địa lý học nhân văn có nhiệm vụ nghiên cứu về địa điểm, phân bố và tổ chức không gian của các hoạt động kinh tế, áp dụng các phương pháp nghiên cứu của cả kinh tế học và địa lý học nhân văn.

Các nhà địa lý làm công tác nghiên cứu tổng thể các điều kiện tự nhiên của các vùng, miền trên bề mặt Trái Đất; mối tương tác giữa hoạt động sống của con người với điều kiện tự nhiên; đặc điểm văn hoá và đời sống của các dân tộc, các tổ chức dân cư trên các vùng, miền khác nhau.

Mã ngành: D440217

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Chuyên ngành đào tạo:

 • Địa lý - Tài nguyên - Môi trường
 • Bản đồ địa chính & Quy hoạch sử dụng đất
 • Biến đổi khí hậu.

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Làm việc tại các cơ quan, ban, ngành của Trung ương và địa phương liên quan đến các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên - môi trường, địa chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hoá và du lịch, kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, thuỷ lợi…
 • Làm chuyên gia, nhân viên hoặc cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, Ban quản lý các dự án liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, lãnh thổ, dân số, chất lượng cuộc sống, phát triển bền vững.
 • Tham gia giảng dạy Địa lý hoặc tiếp tục học tập cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa KH Môi trường & Trái đất

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Khoa học môi trường

"Khoa học môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống của con người trên trái đất".
Môi trường là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học như sinh học, địa học, hoá học, v.v... Tuy nhiên, các ngành khoa học đó chỉ quan tâm đến một phần hoặc một thành phần của môi trường theo nghĩa hẹp mà không có một ngành khoa học nào đang có hiện nay đủ điều kiện nghiên cứu và giải quyết mọi nhiệm vụ của công tác bảo vệ môi trường là quản lý và bảo vệ chất lượng các thành phần môi trường sống của con người và sinh vật trên trái đất.
Như vậy, có thể xem khoa học môi trường là một ngành khoa học độc lập, được xây dựng trên cơ sở tích hợp các kiến thức của các ngành khoa học đã có cho một đối tượng chung là môi trường sống bao quanh con người với phương pháp và nội dung nghiên cứu cụ thể.

Mã ngành: D440301

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Chuyên ngành đào tạo:

 • Quản lý môi trường
 • Công nghệ môi trường
 • Sinh thái môi trường.

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Làm công tác quản lý, chuyên viên và nghiên cứu trong các Phòng, Ban về Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Địa chính, Khí tượng từ trung ương tới địa phương; các Sở khoa học và Công nghệ; các Vườn quốc gia, các Khu bảo tồn, các cơ quan an ninh, cảnh sát về môi trường và các tổ chức và ban ngành chức năng khác có liên quan.
 • Làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân nơi mà có các hoạt động sản xuất có liên quan tới môi trường, có thể làm tư vấn cho các dự án liên quan tới môi trường như lập các báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án, cam kết bảo vệ môi trường hay xây dựng các chương trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO cho các công ty xí nghiệp tư nhân và nhà nước, tư vấn và thiết kế các hệ thống xử lý nước thải, rác thải....
 • Làm công tác giảng dạy các môn chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.
 • Có thể tiếp tục học lên bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) để trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực thuộc khoa học môi trường và các lĩnh vực gần ngành khác.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa KH Môi trường & Trái đất

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Sinh học

Mã ngành: D420101

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Sinh học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Chuyên ngành đào tạo:

 • Sinh - Dược
 • Sinh học thực nghiệm
 • Sinh học cơ thể và ST

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Nghiên cứu khoa học tại các Viện nghiên cứu, các Trung tâm và Cơ quan nghiên cứu của một số Bộ, Sở, các Trường ĐH và CĐ có liên quan đến các lĩnh vực sinh học, sinh học thực nghiệm, CNSH, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường.
 • Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học, CNSH, sinh thái, môi trường để xây dựng hoạch định chính sách, kiểm soát, thanh tra các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, môi trường, thực phẩm, y tế, …
 • Tham gia vào các chương trình, đề tài, dự án của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến sinh học, CNSH, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường.
 • Làm việc tại các công ty tư vấn và cung cấp  dịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nghiên cứu sinh học.
 • Giảng dạy các môn Sinh học và sinh học thực nghiệm…

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Khoa học sự sống

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Công nghệ sinh học

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ sinh học để có thể vận dụng vào thực tiễn như nghiên cứu sản xuất về CNSH, và có khả năng tiếp thu các quy trình CNSH hiện đại của nước ngoài.

Mã ngành: D420201

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Sinh học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Chuyên ngành đào tạo:

 • Công nghệ di truyền
 • Công nghệ hóa sinh
 • Công nghệ vi sinh

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực CNSH, sinh học thực nghiệm tại các Viện nghiên cứu, các Trung tâm và Cơ quan nghiên cứu của một số Bộ, Sở, các Trường ĐH và CĐ.
 • Làm chuyên viên CNSH trong các cơ quan quản lý, chỉ đạo sản xuất , trực tiếp sản xuất, kiểm tra sản phẩm trong các nhà máy xí nghiệp sản xuất có ứng dụng CNSH như: rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, sữa, chế biến thực phẩm, …
 • Làm việc trong  tại các Trung tâm Giống cây trồng, các cơ sở SX chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, phân bón vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học, …
 • Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học, CNSH, môi trường, để xây dựng hoạch định chính sách, kiểm soát, thanh tra các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, môi trường, thực phẩm, y tế, …
 • Làm việc tại các công ty tư vấn và cung cấp  dịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nghiên cứu sinh học.
 • Tham gia vào các chương trình, đề tài, dự án của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến sinh học, CNSH và môi trường.
 • Giảng dạy các môn CNSH, SH thực nghiệm trong một số Trường ĐH, CĐ, TCCN…

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Khoa học sự sống

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Văn học

Phần đông mọi người nghĩ rằng, người học Văn ra chỉ có thể đi dạy học, như những anh giáo làng ngày hai buổi cần mẫn đến trường. Một số ít khác lại liên tưởng đến hình ảnh những con người mơ mộng, lãng mạn, tài làm thơ lại khéo mồm tán tụng.

Bạn có quyền nghĩ như họ, nhưng nếu đã lựa chọn theo đuổi ngành Văn học thì hãy có nhiều lý do hơn một câu trả lời rằng “Vì tôi thích học Văn”. Hãy đừng quyết định tương lai của mình chỉ bằng một ý thích cảm tính vì điều đó quá mông lung cho một định hướng nghề nghiệp.

Ước mơ là tài sản vô giá của tuổi trẻ, hãy dùng nó để mua lấy những mục tiêu cuộc đời. Nếu bạn có mong muốn trở thành phóng viên trong các lĩnh vực báo viết, báo hình, báo mạng, báo nói; giảng viên trong các trường đại học hay giáo viên cấp III; nhà nghiên cứu văn học; nhà biên kịch; biên tập viên tại các nhà xuất bản; nhà quản lý tại các đơn vị làm công tác văn hóa, nhà hoạt động xã hội trong các tổ chức chính trị, xã hội…, Khoa Văn học là nơi có thể chắp cánh cho những ước mơ đó của bạn.

Khám phá cơ hội tìm hiểu và học tập những tác phẩm văn học kinh điển của thế giới và Việt Nam, cơ hội gặp mặt những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng và những nhà nghiên cứu tên tuổi, cơ hội được tiếp cận một lĩnh vực học tập mới mẻ và hấp dẫn là Nghệ thuật học, tham gia các lớp học về Biên kịch Điện ảnh, cơ hội trải nghiệm niềm tự hào khi là một sinh viên Văn khoa Tổng hợp…

Mã ngành: D220330

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Lịch sử;
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Chuyên ngành đào tạo:

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Làm việc tại các viện, trung tâm nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, văn hóa …
 • Công tác tại các cơ quan quản lý văn hóa Nhà nước (các sở, phòng, ban…);
 • Công tác trong lĩnh vực báo chí, thông tấn (Đài truyền hình, Đài phát thanh- truyền thanh, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương);
 • Công tác trong lĩnh vực biên tập, xuất bản...
 • Giảng dạy văn học, ngôn ngữ tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… 

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Văn - Xã hội

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Lịch sử

Lịch sử chuyên nghiên cứu, bàn luận về những vấn đề trong quá khứ, để từ những kiến thức của quá khứ có thể rút ra những quy luật, những bài học kinh nghiệm cần thiết cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
Nhà sử học là người nghiên cứu về những vấn đề của quá khứ để từ đó hiểu biết, tạo dựng những sự kiện đã qua, rồi phân tích, đánh giá và chia sẻ những kiến thức mà mình tích luỹ được cho cộng đồng xã hội. Nghiên cứu lịch sử là một việc làm đầy khó khăn, thách thức. Không phải ai cũng có thể trở thành một nhà sử học, nếu không có kiến thức và niềm say mê. Nhưng khi trở thành một nhà sử học giỏi, bạn sẽ có một kiến thức uyên bác, có danh tiếng và được cộng đồng tôn vinh.
Năm 1956, Khoa Lịch sử được thành lập và là một trong những khoa đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cho đến nay, khoa Lịch sử đã đào tạo trên 7.000 Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ trong và ngoài nước, trong đó có hơn 100 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, gần 300 học viên Cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.
Các chuyên ngành đào tạo của khoa: Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, Lịch sử Việt Nam cận hiện đại, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử Thế giới, Lí luận sử học, Nhân học, Văn hoá học.

Mã ngành: D220310

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Lịch sử;
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Chuyên ngành đào tạo:

 • Lịch sử ĐCSVN
 • Lịch sử Việt Nam
 • Dân tộc học

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Cử nhân Lịch sử có thể công tác tại: các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu; các trung tâm lưu trữ, các nhà xuất bản, các báo đài, các bảo tàng…
 • Tham gia giảng dạy  tại các trường: đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm chính trị…
 • Làm việc trong các lĩnh vực quản lý, văn hóa, xã hội: ban Tuyên giáo, ban Dân tộc, ban Dân vận, ban kiểm tra Đảng, sở Nội vụ, sở Văn hóa, sở Giáo dục – Đào tạo, sở Khoa học – Công nghệ,  Ủy ban Nhân dân các cấp, Hội đồng Nhân dân các cấp, mặt trận Nhân dân các cấp, Hội Phụ nữ các cấp, Đoàn Thanh niên các cấp, văn phòng Đảng các cấp…
 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học lên các bậc học cao hơn đối với các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Dân tộc học, lịch sử thế giới, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước…hoặc các khoa học liên ngành khác.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Lịch sử

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Khoa học quản lý

Mã ngành: D340401

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Vật lí;
Toán, Ngữ văn, Lịch sử;
Toán, Ngữ văn, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Chuyên ngành đào tạo:

 • Quản lý các vấn đề xã hội & chính sách xã hội
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý văn hóa.

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Làm việc ở các phòng, ban, phân x­ưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nư­ớc hoặc tư­ nhân và các cơ quan quản lý nhà nư­ớc từ trung ­ương tới địa ph­ương (UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, chuyên viên các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội các cấp, liên đoàn lao động các cấp…).
 • Công tác trong ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thư­ơng mại, bảo hiểm, luật, chính trị…
 • Làm công tác giảng dạy ở các tr­ường ĐH, CĐ, TCCN.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Văn - Xã hội

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Công tác xã hội

Công tác xã hội là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó. Nghề Công tác xã hội thúc đẩy sự thay đổi xã hội, giải quyết vấn đề trong mối quan hệ của con người, tăng năng lực và giải phóng cho người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các lý thuyết về hành vi con người và hệ thống xã hội, Công tác xã hội tương tác vào những điểm giữa con người với môi trường của họ. Nhân quyền và Công bằng xã hội là các nguyên tắc căn bản của nghề"

Những ai đã từng đọc cuốn hồi kí chấn động thế giới “Bị thiêu sống” của Souad hẳn vẫn in đậm trong tâm trí hình ảnh một cô gái Cisjordanie sống dưới đáy xã hội, từng bị gia đình thiêu sống vì trót hoang thai, từng bị bỏ mặc chờ chết tại bệnh viên. Sống không có nhân quyền, không có hi vọng. Nhưng số phận cô gái đã thay đổi nhờ một nhân viên công tác xã hội. Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên công tác xã hội, cô gái bắt đầu một cuộc sống mới, sống đúng như một con người. Và chúng ta tự hỏi, nhân viên công tác xã hội là ai mà có thể thay đổi số phận một con người như vậy?

Các bạn, những con người luôn mong mỏi giúp đỡ những cộng đồng nghèo khổ, những người gặp khó khăn mà tự họ không thể vươn lên được, những đứa trẻ mồ côi… Các bạn luôn mong bản thân có thể góp sức thay đổi cuộc sống xung quanh theo hướng tốt đẹp hơn nhưng đang phân vân tìm cho mình một lối đi. Vậy tại sao các bạn không khám phá ngành công tác xã hội, trở thành những nhà công tác xã hội tương lai?

Tham gia ngành học này, các bạn sẽ được đào tạo bài bản thành những nhà hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp, có cơ hội việc làm mở rộng và cơ hội học hỏi ở các cấp bậc cao hơn cả trong và ngoài nước.

Mã ngành: D760101

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Vật lí;
Toán, Ngữ văn, Lịch sử;
Toán, Ngữ văn, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Chuyên ngành đào tạo:

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Nhân viên CTXH chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ CTXH cho các đối tượng: cá nhân, gia đình có công với cách mạng; An sinh trẻ em và gia đình; Những người yếu thế trong xã hội (người khuyết tật, người nghèo, người vô gia cư,…); An sinh người già; Trợ giúp các đối tượng xã hội (người nghiện ma túy, mại dâm, phạm pháp,…); Bệnh nhân có vấn đề về thể chất và tâm thần; Các cộng đồng dân cư nghèo, có vấn đề xã hội,…
 • Nhân viên CTXH chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ CTXH trong các lĩnh vực y tê, giáo dục, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, an sinh xã hội.
 • Nhân viên CTXH chuyên nghiệp làm việc tại các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, các Sở, phòng, ban tại địa phương,…); Các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ Thập đỏ,…); Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ Quốc tế; Các cơ quan, viện, tổ chức làm công tác đào tạo và nghiên cứu CTXH (Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Xã hội học, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Viện Khoa học Pháp lý, Viện Nhà nước Pháp luật…; các trường ĐH, CĐ, Trung tâm đào tạo nhân viên công tác xã hội); Các tổ chức từ thiện, nhân đạo tư nhân, các trung tâm, dịch vụ CTXH của tư nhân.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Văn - Xã hội

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Khoa học thư viện

Trong thời đại bùng nổ thông tin, điều con người quan tâm, khao khát nhất là gì? Đó chính là thông tin – tri thức. Bởi: “Thông tin là sức mạnh” (Information is power)

Bạn đã sẵn sàng để trở thành nhà quản trị tri thức trong xã hội thông tin?

Năm lí do hàng đầu để trở thành sinh viên ngành Khoa học thư viện (Theo US News: Thư viện là 1 trong 15 nghề hấp dẫn nhất ở Mĩ năm 2009):

 1. Kĩ năng điều hành, sử dụng máy tính, hệ thống mạng và các thiết bị số hoá trong môi trường thư viện điện tử.
 2. Cơ hội tiếp xúc và làm chủ nguồn bách khoa tri thức của nhân loại.
 3. Khả năng hướng dẫn, định hướng người dùng tin tìm kiếm thông tin.
 4. Rèn luyện óc tổ chức, điều phối và sắp xếp công việc một cách logic, khoa học.
 5. Khả năng giao tiếp, marketing, quan hệ công chúng (PR) trong hoạt động TT-TV.

Ngành Khoa học thư viện, nơi đào tạo những người dẫn đường tri thức trong xã hội thông tin. Trở thành sinh viên ngành Khoa học thư viện, bạn có cơ hội khám phá các kiến thức và kĩ năng: Nghiệp vụ thu thập, xử lí – phân tích – tổng hợp và phân phối thông tin; Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ Khoa học thư viện; Triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại trong mô hình thư viện điện tử, thư viện số…

Mã ngành: D320202

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Chuyên ngành đào tạo:

 • Thông tin-Thư viện
 • Thư Viện-Thiết bị trường học.

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Quản lý thư viện và phòng thí nghiệm tại các trường phổ thông các cấp và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường nghề. Bảo quản, cung cấp dịch vụ, khai thác, giới thiệu…sách và thiết bị trường học; tổ chức các hoạt động xã hội có liên quan đến sách và thiết bị trường học.
 • Làm việc tại các công ty phát hành sách và thiết bị trường học, nhà sách, các cơ quan văn hóa, các thư viện tỉnh, huyện và cơ sở.
 • Công tác tại các công ty phần mềm, các trung tâm thông tin, quản trị thông tin trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.
 • Tổ chức thư viện, phòng thí nghiệm hiện đại; đổi mới công tác thư viện và thiết bị trường học thông qua áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ kết hợp với các nghiệp vụ thư viện truyền thống.
 • Tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu về chuyên nghành thư viện và thiết bị trường học thông qua các chương trình tập huấn chuyên môn, các khóa đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Khoa học cơ bản

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Công nghệ kỹ thuật hóa học

Trong xã hội hiện nay, không ở đâu trong khắp cuộc sống lại không có dấu ấn của Công nghệ hóa học (CNHH). Ngày nay, những sản phẩm của ngành này phổ biến đến mức chúng ta hầu như quên mất đó từng là những phát minh vĩ đại làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của con người như nhựa cao su hay nhân tạo, v.v.

Mã ngành: D510401

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 40

Chuyên ngành đào tạo:

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Làm nghiên cứu viên và quản lý các vấn đề liên quan đến chuyên ngành hoá học tại các viện khoa học, trung tâm khoa học.
 • Làm chuyên viên, nghiên cứu viên và quản lý trong các đơn vị, cơ sở phát triển sản suất, công ty, nhà máy, xí nghiệp có liên quan đến hóa học và ứng dụng hóa học.
 • Làm việc tại các phòng kĩ thuật, các phòng kiểm định chất lượng sản phẩm (KCS) của hầu hết các công ty, nhà máy, xí nghiệp như: nhà máy gang thép, luyện kim, phân bón, xi măng, đồ nhựa, đồ gia dụng, hoá chất, dược phẩm, mỹ phẩm, bia rượu, thực phẩm…
 • Làm chuyên gia tại các trung tâm phân tích như trạm quan trắc, trung tâm y tế dự phòng, trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, v.v.
 • Quản lí các vấn đề về hóa học tại các sở, ban, ngành như thanh tra xây dựng, làm điều tra viên tại các cơ quan công an, thanh tra môi trường và các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm v.v.
 • Giảng dạy các môn Hoá học và có thể học tiếp lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài…

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Hóa học

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Báo chí

Ngành Báo chí – Truyền thông gồm hai lĩnh vực riêng biệt là lĩnh vực báo chí và lĩnh vực truyền thông, nhưng chúng có quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Bước chân vào ngành này, bạn có cơ hội để thử sức trong khá nhiều nghề nghiệp khác nhau và nghề nào cũng hết sức thú vị và năng động.

Về nghề báo, nhiều người cho rằng nó xuất phát trước tiên từ một nhu cầu chung của nhân loại. Đó là nhu cầu thông tin. Hãy tưởng tượng, mỗi ngày, khi thức giấc đón chào ngày mới, hầu như ai cũng có chung một câu hỏi: “Hôm nay có gì mới?”. Mọi người đều muốn được trả lời nhanh nhất. Chính nhà báo sẽ là người làm thỏa mãn nhu cầu ấy.
Ngoài học làm báo, khi bước chân và Khoa Báo chí – Truyền thông, bạn còn cả một lĩnh vực “truyền thông” rộng mênh mông để thử sức. Ví dụ, bạn có thể trở thành một nhân viên quan hệ công chúng (PR), với biết bao nhiệm vụ thú vị như xây dựng thương hiệu; lập kế hoạch truyền thông; quan hệ với báo giới; tổ chức sự kiện; làm việc với các nhóm công chúng đặc thù v.v. Bạn cũng có thể làm việc trong ngành quảng cáo – một nghề nghiệp vừa khó, vừa vô cùng hấp dẫn.

Tốt nghiệp ngành Báo chí – Truyền thông, bạn còn có thể làm nhiều nghề khác. Chẳng hạn, bạn có thể làm biên tập viên tại các nhà xuất bản, nhân viên quảng cáo, nhân viên marketing, nhân viên phát hành… Nếu muốn trau dồi thêm kiến thức, bạn có thể tiếp tục học cao hơn với bậc thạc sĩ, tiến sĩ ở trong hoặc ngoài nước. Bạn cũng có thể trở thành nhà nghiên cứu báo chí – truyền thông tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, hoặc làm việc cho các cơ quan quản lý báo chí từ trung ương tới địa phương.

Dù bạn muốn thử sức ở lĩnh vực nào thì việc quyết định bước chân vào ngành Báo chí – Truyền thông cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chọn cho mình một nghề nghiệp thú vị, năng động và nhiều thử thách.

Mã ngành: D320101

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Lịch sử;
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Chuyên ngành đào tạo:

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Làm phóng viên, bình luận viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên cho các cơ quan truyền thông đại chúng như báo in, đài phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến, hãng thông tấn, các cơ quan xuất bản, quảng cáo, quan hệ công chúng,...
 • Làm cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản hoặc thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi những kiến thức cơ bản, hệ thống về truyền thông và kỹ năng, nghiệp vụ báo chí như các cơ quan văn hoá – tư tưởng, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, ngoại giao…
 • Làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về truyền thông.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Văn - Xã hội

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Du lịch học

“Khi đi du lịch trở về, có lẽ người ta đã lớn lên nhưng có một điều chắc chắn rằng Trái đất phải nhỏ lại” (P. Morand)

Bạn là người có sở thích xê dịch?
Bạn khát khao được khám phá những vùng đất mới?
Bạn có muốn biết cảm giác ấm áp ngập tràn khi trải tầm mắt xuống những ruộng bậc thang lúa chín vàng ươm nằm tựa mình mềm mại bên những ngọn núi quanh năm mây phủ?
Bạn có muốn biết thế nào là cảm giác hạnh phúc vỡ oà khi đặt chân lên đỉnh Fanxiphăng – nóc nhà Đông Dương?
Bạn có sẵn niềm tự hào và tình yêu với mảnh đất hình chữ S để giới thiệu Việt Nam đến với bạn bè khắp năm châu?

Câu trả lời của bạn nằm ở ngành Du lịch học:

* Học gì? Theo học ngành du lịch, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ về du lịch không chỉ qua sách vở và những bài giảng trên lớp mà còn qua những chuyến đi thực tế tới rất nhiều điểm du lịch trên cả nước.

* Làm gì? Sau khi tốt nghiệp bạn có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều hành, nhà quản lí, hoạch định những chính sách phát triển du lịch Việt Nam, hoặc tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn trong và ngoài nước.

Mã ngành: D528102

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Lịch sử;
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

Chuyên ngành đào tạo:

 • Du lịch-Lữ hành
 • Nhà hàng – Khách sạn.

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Làm việc tại các sở, phòng, ban quản lý công tác du lịch;
 • Công tác tại các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh du lịch (công ty lữ hành, đại lý lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu resort…);
 • Tư vấn thiết kế, tổ chức, thực hiện các tour du lịch trong và ngoài nước;
 • Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu về quản trị kinh doanh du lịch, tư vấn quản lý khai thác tài nguyên du lịch, hoạt động phát triển du lịch, tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về lĩnh vực du lịch.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Văn - Xã hội

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Quản lý Tài nguyên và môi trường

Mã ngành: D850101

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

Ghi chú :

 • 100 chỉ tiêu đào tạo theo chương trình của Đại học Khoa học
 • 50 chỉ tiêu đào tạo theo chương trình nhập khẩu tiên tiến của Đại học Manchester Metropolitan Uni (MMU) do giảng viên của đại học MMU và giảng viên của ĐHTN giảng dạy bằng tiếng Anh.

Chuyên ngành đào tạo:

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Công tác trong các lĩnh vực các lĩnh vực khoa học cơ bản, ứng dụng, giáo dục tại các cơ quan, Ban, Ngành từ Trung ương đến địa phương liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên – môi trường, Khoa học và công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ tài nguyên - Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Các sở, phòng Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ của các tỉnh, huyện…
 • Làm việc tại những bộ phận liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và khắc phục môi trường của các tập đoàn, tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp.
 • Làm chuyên gia, cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, Ban quản lý các dự án liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • Tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến tài nguyên, môi trường ở các cấp học hoặc tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn: cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa KH Môi trường & Trái đất

« Quay lại

Ngành Cử nhân: Luật

 

Công chức của Viện kiểm sát để thực hiện công tác kiểm sát tư pháp và buộc tội tại phiên toà. Phấn đấu trở thành Kiểm sát viên khi có đủ điều kiện.

Công tác tại Văn phòng luật hoặc Công ty luật (không trong biên chế của cơ quan nhà nước). Phấn đấu trở thành luật sư sau khi đủ điều kiện. Công việc của luật sư là tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, thực hiện tư vấn và các dịch vụ pháp lý. Thu nhập của luật sư là từ các khoản thù lao do khách hàng trả.

Làm việc tại các Phòng công chứng, phấn đấu trở thành công chứng viên, công chứng viên có quyền xác nhận tính hợp pháp của các giao dịch, hợp đồng...

Công chức của ngành Tòa án nhân dân: sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học thêm các chức danh tư pháp tại trường Học viện tư pháp để trở thành thẩm phán (người làm việc tại Toà án, được quyền nhân danh Nhà nước xét xử các vụ án).

Ngoài ra, cử nhân Luật có thể làm rất nhiều công việc khác như: Chấp hành viên, điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, giáo viên dạy luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật... trong các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an, cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu...

Ngoài ra, cử nhân Luật có thể làm rất nhiều công việc khác như: Chấp hành viên, điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, giáo viên dạy luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật... trong các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an, cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu...

Mã ngành: D380101

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn, Vật lí;
Toán, Ngữ văn, Lịch sử;
Toán, Ngữ văn, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

Chuyên ngành đào tạo:

 • Luật hình sự
 • Luật Kinh tế-Dân sự

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Công chức của Viện kiểm sát để thực hiện công tác kiểm sát tư pháp và buộc tội tại phiên toà. Trở thành Kiểm sát viên khi có đủ điều kiện.
 • Công tác tại Văn phòng luật hoặc Công ty luật (không trong biên chế của cơ quan nhà nước). Trở thành luật sư khi có đủ điều kiện. Công việc của luật sư là tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, thực hiện tư vấn và các dịch vụ pháp lý. Thu nhập của luật sư là từ các khoản thù lao do khách hàng trả.
 • Công tác ở các phòng công chứng và trở thành công chứng viên khi có đủ điều kiện. Công chứng viên có quyền xác nhận tính hợp pháp của các giao dịch, hợp đồng...
 • Công chức của ngành Tòa án nhân dân: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học thêm các chức danh tư pháp tại trường Học viện tư pháp để trở thành thẩm phán (người làm việc tại Toà án, được quyền nhân danh Nhà nước xét xử các vụ án).
 • Ngoài ra, cử nhân Luật có thể làm rất nhiều công việc khác như: Chấp hành viên, điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, giáo viên dạy luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật... trong các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an, cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu...
 • Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Luật và Quản lý Xã hội
« Quay lại

Ngành Cử nhân: Hóa dược

Việt Nam là nước có diện tích rừng khá lớn với số lượng cây thuốc vô cùng phong phú. Đây chính là tiềm năng và là cơ sở để nhà nước ta phát triển ngành Công nghiệp hóa dược, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước, tiến tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, cho đến nay, xét về quy mô ngành Công nghiệp hóa dược nước ta vẫn rất nghèo nàn và nhỏ bé.

Ngày 7 tháng 5 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg về Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 có chỉ rõ các mục tiêu chính như “Giai đoạn 2011 - 2015:  - Tăng cường mạnh mẽ tiềm lực cả về cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực, đưa khoa học công nghệ trong lĩnh vực hoá dược của nước ta đạt trình độ tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, một số lĩnh vực then chốt đạt trình độ của các nước phát triển trên thế giới”, “Tầm nhìn đến năm 2020: - Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực hóa dược ở nước ta đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, góp phần phát triển ngành công nghiệp hoá dược thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn để sản xuất và cung cấp đủ nguyên liệu làm thuốc thiết yếu, tiến tới chủ động sản xuất thuốc chữa bệnh ở trong nước”

Những vấn đề trên đã mở ra cơ hội đồng thời cũng là thách thức cho công tác đào tạo cử nhân hóa dược của nước nhà. Chính vì vậy, ngành hóa dược trở thành một trong những ngành đang được chú trọng đầu tư, đẩy mạnh phát triển trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm cũng ứng nguồn nhân lực chất lượng đảm bảo phục vụ cho sự phát triển ngành công nghiệp dược của đất nước.

Theo học ngành Hóa dược tại Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên sinh viên được học trong môi trường dạy học hiện đại, trang bị đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm, thực hành giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu những kiến thức được giảng dạy đồng thời nâng cao các kỹ năng thực hành và hiểu rõ được những đặc trưng, thực tế ngành học. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội tiếp cận với thực tế thông qua các môn học thực tế tại bệnh viện Thực hành của Đại học và các cơ sở sản xuất hóa dược trong địa bàn. Để sinh viên có đủ kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện cả về cơ sở lý thuyết cũng như kỹ năng thực hành để có khả năng đảm nhiệm công tác của một cử nhân Hoá dược trong việc quản  lý và sản xuất chế phẩm của thuốc, đáp ứng được các nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Mã ngành: D720403

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Ngữ văn, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Chuyên ngành đào tạo:

 • Dược liệu
 • Tổng hợp Hóa dược
 • Phân tích và tiêu chuẩn hóa Dược liệu.

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp :

 • Sau khi hoàn thành chương trình học tập, sinh viên có thể công tác tại các cơ sở nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ dược phẩm.
 • Làm công tác nghiên cứu tại các Viện, các trung tâm nghiên cứu không chỉ trong lĩnh vực Hóa dược mà còn cả trong các lĩnh vực khác như: Sinh học, Hóa học…
 • Làm Cán bộ kỹ thuật tại các trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm của địa phương và trung ương, làm ở các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất dược phẩm.
 • Giảng dạy tại các trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học có đào tạo về Hóa dược, Công nghiệp dược, Dược sỹ. Hoặc học ở bậc học cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ.
 • Thông tin chi tiết xem thêm tại: Website Khoa Hóa học

Các nhà tài trợ đồng hành cùng sinh viên
Đại học Khoa học

Thien Long Corp The Gioi So JSC The Gioi Di Dong Corp Cty CP Q-max Doanh nghiệp Trung Thành Cty CP Gang thép Thái Nguyên

Học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong quá trình học tập

Học bổng Techcombank Học bổng Agribank Học bổng Viettel Học bổng Mobifone Học bổng Bảo Minh Học bổng PVFC