Xem danh sách đăng ký

Phiếu đăng ký xét tuyển theo điểm thi (Bổ sung đợt 1)

Thông tin cá nhân thí sinh (Chú ý: Những trường đánh dấu sao là bắt buộc)

1. Nguyện vọng thứ nhất (bắt buộc)

2. Nguyện vọng thứ hai (nếu có)