Xem danh sách đăng ký

Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ

Thông tin cá nhân thí sinh (Chú ý: Những trường đánh dấu sao * là bắt buộc)

Lưu ý: Tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển của lớp 12 hoặc của học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12 cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt ngưỡng từ 18,0 điểm trở lên!

1. Nguyện vọng thứ nhất (bắt buộc)

2. Nguyện vọng thứ hai (nếu có)