Xem danh sách đăng ký

Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ

Thông tin cá nhân thí sinh (Chú ý: Những trường đánh dấu sao là bắt buộc)

Lưu ý: Tổng điểm trung bình 3 môn của hai học kỳ + điểm ưu tiên x2 (nếu có) đạt từ 36,0 điểm trở lên (3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) mới đủ điều kiện xét tuyển!

Thí sinh có thể sử dụng điểm của Học kì 2 lớp 11 + Học kì 1 lớp 12 Hoặc Học kì 1 lớp 12 + Học kì 2 lớp 12 làm điều kiện xét tuyển

1. Nguyện vọng thứ nhất (bắt buộc)

2. Nguyện vọng thứ hai (nếu có)