Xem danh sách đăng ký

Phiếu đăng ký xét tuyển theo điểm thi (Bổ sung đợt 1)

Thông tin cá nhân thí sinh (Chú ý: Những trường đánh dấu sao là bắt buộc)

1. Nguyện vọng thứ nhất (bắt buộc)

2. Nguyện vọng thứ hai (nếu có)

Thí sinh nhấn vào nút "I am human" (hoặc "Tôi là con người") để xác nhận trước khi gửi form đăng ký.