Xem danh sách đăng ký

Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ

Thông tin cá nhân thí sinh (Chú ý: Những trường đánh dấu sao * là bắt buộc)

Lưu ý: Tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển của lớp 12 hoặc của học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12 cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt ngưỡng từ 18,0 điểm trở lên!

1. Nguyện vọng thứ nhất (bắt buộc)

2. Nguyện vọng thứ hai (nếu có)

Thí sinh nhấn vào nút "I am human" (hoặc "Tôi là con người") để xác nhận trước khi gửi form đăng ký.