Luật
Chương trình đào tạo LUẬT
Ngành đào tạo: Luật
Mã ngành: 7380101
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)

Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (D84)

SĐT trưởng khoa (TS. Lê Thị Ngân) 0912.022.777
SĐT Giảng viên tư vấn (TS. Lưu Bình Dương) 0912.373.754

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Cử nhân Luật nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên, học viên những kiến thức pháp lý cơ bản; những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật Việt Nam cũng như các khoa học liên ngành khác. Chương trình đào tạo được thiết kế vừa đảm bảo tính cập nhật của lý luận, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành luật như thuyết trình; phân tích, đánh giá logic, điều tra, giải quyết hồ sơ vụ việc; tư vấn giải quyết vụ việc cụ thể... Trên cơ sở đó, xây dựng và rèn luyện Cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực tương xứng với trình độ góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Mô tả chương trình đào tạo

Một số môn học mang tính đặc thù ngành: Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật hành chính, Luật Hình sự 1 và Luật Hình sự 2, Luật tố tụng hình sự, Luật Dân sự 1 và Luật Dân sự 2, Luật tố tụng dân sự, Luật Thương mại, Luật tài chính, Luật đất đai, Luật lao động, Luật tục của các dân tộc thiểu số Việt Nam, Công pháp quốc tế, Luật La Mã, Luật hôn nhân và gia đình, Tư pháp quốc tế,...

Hoạt động rèn nghề:

Ngoài các học phần thực tế, thực tập, sinh viên học tập còn thường xuyên được tổ chức tham gia các hoạt động giúp nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề Luật như thông qua việc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động giúp rèn luyên kỹ năng nghề Luật như tham gia “Phiên tòa tập sự”, “Olympic pháp luật”, CLB Luật gia trẻ, tham gia các phiên tòa tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên...

Kỹ năng chuyên ngành sau khi ra trường

-  Cung cấp cho sinh viên, học viên những kiến thức pháp lý cơ bản; những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật Việt Nam cũng như các khoa học liên ngành khác.

- Phát triển kỹ năng nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành luật như thuyết trình; phân tích, đánh giá logic, điều tra, giải quyết hồ sơ vụ việc; tư vấn giải quyết vụ việc cụ thể...Trên cơ sở đó, xây dựng và rèn luyện cho người học tinh thần làm việc có đạo đức, trách nhiệm với nghề nghiệp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để nghiên cứu khoa học; Có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

Vị trí việc làm:

- Nghề nghiệp phổ biến: Thẩm phán, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thư ký Hành chính,...

- Nghề có khả năng đảm nhận: Ngoài các nghề như đã nêu, cử nhân Luật có thể làm rất nhiều công việc khác như: Chấp hành viên, điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, giáo viên dạy luật, cán bộ nghiên cứu pháp luật... trong các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an, cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu...

Tên một số cơ quan, ban, ngành mà SV có thể xin việc sau khi ra trường:

 - Cơ quan tòa án;

- Cơ quan Viện kiểm sát;

- Cơ quan Công an;

- Các Văn phòng Luật sư, Doanh nghiệp;

- Phòng công chứng;

- Các cơ quan, tổ chức,  trường học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Thông tin khác:

- Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

TS. Lưu Bình Dương,    SĐT: 0912373754       Email: duonglb@tnus.edu.vn

Thông tin khác:

Trang web của khoa: http://sml.tnus.edu.vn/

Facebook của khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/

Đăng ký xét tuyển

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây