Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường  
Trình độ đào tạo: Đại học
Mã ngành: 7850101
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Văn, Toán, GDCD (C14)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Quản lý Tài nguyên và Môi trường đào tạo đội ngũ Cử nhân khoa học đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Sinh viên hoàn thành khóa học có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; có hiểu biết sâu, kĩ năng thực hành tốt các kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý, sử dụng và tái tạo tài nguyên (đất, nước, khoáng sản, rừng), thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

Nắm vững phương pháp luận và các phương pháp trong nghiên cứu, quản lý tài nguyên và môi trường; hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, bản chất, quy luật thành tạo, phân bố của các loại tài nguyên và biện pháp quản lý phù hợp; phân tích được các vấn đề môi trường nảy sinh, các giải pháp khắc phục ô nhiễm trong thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên; có được kiến thức sâu rộng về các yếu tố môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường và các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.

Về kỹ năng: 

Sử dụng được các phương tiện, máy móc chuyên ngành hiện đại, ứng dụng chúng trong nghiên cứu, quản lý Tài nguyên và Môi trường; có các kỹ năng mềm: giao tiếp, hoạt động nhóm, khả năng tự học, tự nghiên cứu, thích ứng nghề nghiệp linh hoạt.

Về thái độ:

Có thái độ tích cực, chủ động sáng tạo trong công việc; tinh thần luôn học hỏi, cầu thị tiếp thu những kiến thức mới; có đạo đức, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 Người học sau tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường, có thể làm việc tại:

- Các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương liên quan đến các lĩnh vực: tài nguyên – môi trường, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn...

- Những bộ phận liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và khắc phục môi trường của các tập đoàn, tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp..

- Làm chuyên gia, cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, các dự án liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Làm việc tại các trung tâm, công ty kinh doanh bất động sản, công ty môi giới, giao dịch bất động sản, ban quản lý các dự án có liên quan đến đất đai, các văn phòng quản lý chung cư, khu công nghiệp...

- Tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến tài nguyên, môi trường ở các cấp học và có thể học tập ở các bậc học cao hơn.

 III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Tài Nguyên và môi trường (P.101 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

TS. Văn Hữu Tập, SĐT: 0983.465.086

ThS. Nguyễn Thu Huyền, SĐT: 0914.569.251

Website: http://tnmt.tnus.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tnmt.tnus

Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/